ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία: Tι θα πληρώσουμε έως το τέλος της χρονιάς

0

Ένα μήνα και κάτι, μέχρι το τέλος της χρονιάς, έχουν περιθώριο για να κλείσουν τις εκκρεμότητες τους οι φορολογούμενοι που «κινδυνεύουν» με πρόστιμα.

Ανάμεσα τους βρίσκονται οι φορολογούμενοι που εισέπραξαν αναδρομικά ποσά μισθών και συντάξεων το 2021, όσοι απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία, όπως ακίνητα και αυτοκίνητα, αλλά και όσοι θέλουν να καλύψουν τεκμήρια για να γλιτώσουν από την πληρωμή επιπλέον φόρων το 2023 αλλά και κάτοικοι εξωτερικού και κληρονόμοι.

Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις που αφορούν:

1. Εισοδήματα παλαιότερων ετών

Σε αυτή την κατηγορία βρίσκονται οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ και άλλες κατηγορίες φορολογούμενων οι οποίοι με βάση ηλεκτρονική βεβαίωση αποδοχών της ΑΑΔΕ εισέπραξαν μέσα στο 2021 αναδρομικά ανεξάρτητα από το χρόνο που ανάγονται θα πρέπει να υποβάλλουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 τροποποιητικές δηλώσεις.

Προσοχή! Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2014 και προηγούμενα υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ.

Πιο αναλυτικά, ο υπόχρεος μπαίνει στον λογαριασμό του στην ψηφιακή πύλη myAADE και επιλέγει τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά που εισέπραξε το 2021. Για παράδειγμα για τα αναδρομικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2019 θα επιλέξει ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2020.

Αμέσως μετά εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου, ο οποίος πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2023.

Σημειώνεται ότι με βάση το νόμο στις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ δεν επιβάλλονται πρόστιμα και τόκοι μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.

2. Γονικές παροχές

Παράλληλα, τις φορολογικές τους εκκρεμότητες θα πρέπει να κλείσουν οι φορολογούμενοι που θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών.

Σημειώνεται πως ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας «myPROPERTY», υποβάλλονται οι αρχικές δηλώσεις δωρεάς/γονικής παροχής για κινητά περιουσιακά στοιχεία και οι δηλώσεις Δωρεάς/Γον.Παροχής χρημάτων εφόσον δεν συντάσσεται συμβόλαιο, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης myAADE, των συμβαλλομένων.

Εξακολουθούν να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, είτε μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» σύμφωνα με την Α.1054/2022 (ΦΕΚ 2154/τΒ'/2020) απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ, είτε σύμφωνα με την Α.1137/2020 (B' 2423) απόφαση Διοικητή ενδεικτικά: οι τροποποιητικές δηλώσεις, οι δηλώσεις με αίτημα αναβολής φορολογίας, οι δηλώσεις με αντικείμενο κινητά κάθε είδους ή μετρητά, για τα οποία ο φορολογούμενος παρέχει ασφάλεια ή εγγυητική επιστολή τράπεζας, προκειμένου να βεβαιωθεί ο φόρος σε δόσεις, οι δηλώσεις φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής χρημάτων οι οποίες απαλλάσσονται από τον αντίστοιχο φόρο και οι δηλώσεις δωρεάς χρημάτων στα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του Κώδικα.

Ποια είναι η διαφορά της δήλωσης φόρου Δωρεάς/Γον.Παροχής κινητών από την δήλωση Δωρεάς/Γον.Παροχής χρημάτων;

Όταν επιλέγεται δήλωση φόρου Δωρεάς/Γον.Παροχής το αντικείμενο φορολογίας είναι κινητά περιουσιακά στοιχεία, χρηματικά ποσά μέσω ΙΒΑΝ στους δικαιούχους της Α' κατηγορίας, ενώ όταν επιλέγεται δήλωση φόρου Δωρεάς/Γον. Παροχής χρημάτων το αντικείμενο φορολογίας είναι μόνο χρηματικά ποσά με αυτοτελή φορολόγηση 10%, 20%, 40%, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας.

3. Δηλώσεις από κληρονόμους

Μέχρι τέλος του έτους πρέπει οι κληρονόμοι να υποβάλουν χειρόγραφα στην Εφορία τις φορολογικές δηλώσεις φορολογούμενων που απεβίωσαν το 2021. Επίσης όσοι κληρονόμησαν ακίνητα η άλλα περιουσιακά στοιχεία και έχουν παρέλθει 6 μήνες από τον θάνατο του κληρονομούμενου θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση.

Μέσα από την πλατφόρμα «myProperty» της ΑΑΔΕ θα κατατίθενται πλέον οι αρχικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων που θα αποφύγουν μια χρονοβόρα επίσκεψη στην Εφορία.

Συγκεκριμένα, από τις 2/11/2022 αναβαθμίστηκε η εφαρμογή Δωρεών/ Γονικών Παροχών με Συμβόλαιο για χρηματικά ποσά και λοιπά κινητά, με την προσθήκη πεδίων αναγραφής πληροφοριών.

Σημειώνεται πως στην εφαρμογή μπορεί να εισέλθει ο κάθε κληρονόμος, εφόσον είναι πιστοποιημένος χρήστης, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης myAADE (user name & password) επιλέγοντας από το μενού Εφαρμογές – Δημοφιλείς εφαρμογές – myPROPERTY «Πολίτες – Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, Δωρεάς και Γονικής Παροχής, Κληρονομιάς», για να δηλώσει κινητά περιουσιακά στοιχεία.

4. Μεταφορά κατοικίας στο εξωτερικό

Οι φορολογούμενοι που κατά το προηγούμενο έτος μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλλουν φορολογική δήλωση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Σημειώνεται πως έχουν προστεθεί σύνθετα κριτήρια τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στις ελληνικές φορολογικές αρχές να θεωρήσουν Έλληνα φορολογούμενο και να φορολογήσουν για το παγκόσμιο εισόδημα, ακόμα και άτομα που διαμένουν στο εξωτερικό πάνω από 183 ημέρες, κριτήριο που αποτελεί βασική αρχή του ΟΟΣΑ.

Αυτό σημαίνει πως ακόμα και μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού που τυχαίνει να έχουν εισόδημα ή περιουσία στην Ελλάδα μπορεί εφ όσον θεωρηθούν από τις αρχές φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας να τους ζητηθεί να φορολογηθούν στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους και να είναι αντιμέτωποι – ακόμα και αναδρομικά- με σημαντικά πρόστιμα.

 

cnn.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ