ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιους λογαριασμούς ΔΕΚΟ και Δήμων μπορείς να μειώσεις με τα Κοινωνικά Τιμολόγια

0

Τη δυνατότητα να μειώσουν τους λογαριασμούς τους σε ΔΕΚΟ και Δήμους έχουν εκατομμύρια πολιτών με την θέσπιση Κοινωνικών Τιμολογίων, από σχεδόν το σύνολο των ΔΕΚΟ που παρέχουν υπηρεσίες στους καταναλωτές αλλά και από τους δήμους που εντάσσουν κατηγορίες πολιτών στα μειωμένα τιμολόγια νερού και αποχέτευσης ενώ σε πολλές περιπτώσεις παρέχουν και απαλλαγή από τα ανταποδοτικά τέλη.

Σύμφωνα με το dikaiologitika.gr, περίπου 460.000 καταναλωτές έχουν ήδη ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013 ενώ χιλιάδες είναι οι δικαιούχοι που δεν έχουν ενταχθεί ενώ πληρούν τα κριτήρια, λόγω περισσότερο ελλιπούς ενημέρωσης ,όπως και χιλιάδες είναι οι πολίτες που δεν γνωρίζουν ότι οι δήμοι παρέχουν επίσης Κοινωνικά Τιμολόγια για τις ευπαθείς ομάδες αλλά τους οικονομικά αδύνατους δημότες.

Εκτός όμως από τους δήμους και την ΔΕΗ και οι δύο μεγάλες εταιρείες ύδρευσης της χώρας παρέχουν Κοινωνικό Τιμολόγιο με συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν καθορίσει .

Συγκεκριμένα η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ ,οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες ύδρευσης της χώρας, προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις σε τρίτεκνους ,πολύτεκνους , υπερήλικες και οικονομικά αδύναμους καταναλωτές.

Ας δούμε όμως ποιοι προσφέρουν Κοινωνικά Τιμολόγια και ποιες είναι οι κατηγορίες πολιτών που μπορούν να μειώσουν τους λογαριασμούς τους.

Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ

Με μία πολύ απλή αίτηση ή ένα τηλεφώνημα οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ που μπορεί να τους παρέχει μέχρι και 42% έκπτωση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Αυτό όμως που δεν είναι ευρέως γνωστό είναι ότι το τιμολόγιο αυτό παρέχεται από όλους τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή όποια και να είναι η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ηλεκτροδότησης που χρησιμοποιεί ο καταναλωτής παρέχεται με τα ίδια κριτήρια η έκπτωση αυτή που παρέχει το Τιμολόγιο.

Εκτός όμως από την έκπτωση στους δικαιούχους Κοινωνικού Τιμολογίου της ΔΕΗ παρέχετε και ακόμη μία ευνοϊκή για τους καταναλωτές παροχή .

Οι δικαιούχοι Κοινωνικού Τιμολογίου δεν έχουν να φοβηθούν την διακοπή παροχής των υπηρεσιών από την ΔΕΗ αφού ο νόμος τους προστατεύει από τυχόν διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) παρέχεται για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών και πιο συγκεκριμένα για άτομα χαμηλού εισοδήματος, τρίτεκνους, μακροχρόνια άνεργους, ΑΜΕΑ και άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης.

Μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο Κοινωνικό Τιμολόγιο όλοι οι δικαιούχοι καταναλωτές, ανεξαρτήτως του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν επιλέξει.

Το Κοινωνικό Τιμολόγιο παρέχεται καθ όλη τη διάρκεια του έτους, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων των αιτήσεων, από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Οικονομικών, ΟΑΕΔ). Όσοι υποβάλλουν αιτήσεις στο χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως 15 Δεκεμβρίου και εγκρίνονται οι αιτήσεις τους, είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τιμολογίου από την έναρξη του επόμενου έτους.

Αιτήσεις υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια έκαστου έτους και για όσες εγκρίνονται, παρέχεται το Κοινωνικό Τιμολόγιο για το υπόλοιπο διάστημα του έτους.

Διευκρινίζεται ότι για τους δικαιούχους στους οποίους χορηγήθηκε το Κοινωνικό Τιμολόγιο για ένα χρόνο, εφόσον δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της αρχικής τους αίτησης, αυτό εξακολουθεί να χορηγείται και για το επόμενο έτος, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης. Στην περίπτωση όμως που έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία της αρχικής τους αίτησης (όπως για παράδειγμα μία από τις προϋποθέσεις χορήγησης ή ο Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής) τότε απαιτείται υποχρεωτικά η υποβολή νέας αίτησης. Επιπρόσθετα, εάν κατά τον έλεγχο των στοιχείων μέσω των αρμόδιων φορέων (Υπ. Οικονομικών, ΟΑΕΔ) αποδειχθεί ότι δεν είναι πλέον δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, τότε θα διακόπτεται η χορήγησή του.

Για να δείτε λεπτομέρειες και να κάνετε την ηλεκτρονική αίτηση για το Κοινωνικό Τιμολόγιο μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ (http://www.deddie.gr).

Κοινωνικό Τιμολόγιο ΕΥΔΑΠ

Στην περίπτωση της ΕΥΔΑΠ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά αφού παρέχει σε πιο συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών μειωμένα τιμολόγια νερού και αποχέτευσης .

Το Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ προσφέρετε μόνο σε τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες με τρία παιδιά καθώς και σε υπερήλικες άνω των 75 ετών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την πρώτη ομάδα:

- Για 4μελείς (μονογονεϊκή με τρία παιδιά) έως 6μελείς οικογένειες, έκπτωση 10% στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.

- Για 7μελείς και 8μελείς οικογένειες, έκπτωση 35% στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.

- Για 9μελείς έως 13μελείς οικογένειες, έκπτωση 60% στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.

Στους δικαιούχους της πρώτης ομάδας η έκπτωση χορηγείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται προσέλευση του ενδιαφερόμενου σε Περιφερειακό Κέντρο.

Όσον αφορά τους υπερήλικες:

Έκπτωση 30% ετησίως στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης εφόσον:

α) είναι άνω των 75 ετών και ζουν μόνοι (δεν φιλοξενούνται)

β) έχουν εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 8.000 ? ετησίως και

γ) ο ετήσιος λογαριασμός ύδρευσης - αποχέτευσης δεν υπερβαίνει τα 150 ?.

Για την χορήγηση της έκπτωσης, οι ενδιαφερόμενοι (ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους) απαιτείται να υποβάλουν σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ με τα εξής δικαιολογητικά:

- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή διαβατήριο εν ισχύ),

- Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα.

Σημειώνεται ότι το κοινωνικό πρόγραμμα είναι σε ισχύ από τις 23 Σεπτεμβρίου 2013 και η διάρκειά του είναι ένα έτος.

Κοινωνικό Τιμολόγιο ΕΥΑΘ

Στην καθιέρωση κοινωνικού οικιακού τιμολογίου που προβλέπει έκπτωση 50% προχώρησε και  ΕΥΑΘ από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ειδικότερα, η έκπτωση θα αφορά σε:

. οικογένειες με τρία προστατευόμενα παιδιά και οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 17.000 ευρώ ετησίως.

. υπερήλικες άνω των 75 ετών που ζουν μόνοι (δε φιλοξενούνται), με φορολογητέο εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 8.000 ευρώ ετησίως και κατανάλωση που δεν υπερβαίνει 30 κ.μ. ανά τετράμηνο.

. μακροχρόνια ανέργους ή άτομα χαμηλού εισοδήματος με φορολογητέο εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 8.000 ευρώ ετησίως προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα.

Το κοινωνικό τιμολόγιο θα έχει ισχύ μέχρι το τέλος του 2014 και οι ενδιαφερόμενοι (απαραίτητα υπόχρεοι οι ίδιοι του λογαριασμού ύδρευσης) ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους απαιτείται να υποβάλουν σχετικό αίτημα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκκαθαριστικό, Ε1 και Ε9) στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (Εγνατία 127, 6ος όροφος, Πρωτόκολλο).

Κοινωνικά Τιμολόγια από τους Δήμους

Πολλοί είναι οι δήμοι της χώρας που παρέχουν μειωμένα δημοτικά τέλη καθώς και μειωμένες χρεώσεις στους λογαριασμούς από τις Δημοτικές εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης.

Με κριτήρια που θεσπίζει ο εκάστοτε δήμος οι ευπαθείς ομάδες δημοτών καθώς και οι οικονομικά αδύνατοι όπως άνεργοι και πολίτες με πολύ χαμηλά εισοδήματα μπορούν να απευθύνονται στους δήμους τους ώστε να λάβουν εκπτώσεις στους λογαριασμούς ή στα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού .

Για παράδειγμα σε μειώσεις των ανταποδοτικών τελών προχωρά ο Δήμος Ιωαννιτών για το 2014 ενώ για πρώτη φορά καθιερώνει κοινωνικό τιμολόγιο το οποίο θα καλύψει περισσότερα από τέσσερις χιλιάδες νοικοκυριά.

Επίσης ο δήμος Πάτρας θέσπισε το Κοινωνικό Τιμολόγιο Απόρων, ΑμεΑ, Πολύτεκνων-Τριτέκνων για τους λογαριασμούς νερού της ΔΕΥΑΠ

Δικαιούχοι είναι:

1) Εγγεγραμμένοι στην Τράπεζα Τροφίμων και σιτιζόμενοι από τις κοινωνικές δομές του Δήμου Πατρέων: Παρέχονται 120 κυβικά ανά τετράμηνο δωρεάν με μόνη χρέωση παγίου 6 ? / δίμηνο.

2) Πολύτεκνοι και Τρίτεκνοι: 30% έκπτωση στην αξία του νερού που καταναλώνεται με εισοδηματικό κριτήριο 10.000,00 ? αυξανόμενο κατά 3.000,00 ? για κάθε παιδί.

3) AΜΕΑ με αναπηρία 67 % και άνω ή προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67 % και άνω που βαραίνουν τον υπόχρεο της παροχής: 50 % έκπτωση στην αξία του νερού που καταναλώνεται με εισοδηματικό κριτήριο 10.000,00 ? αυξανόμενο κατά 5.000,00 ? για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Παράλληλα δεν είναι λίγοι οι δήμοι που παρέχουν απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη στις ευπαθείς ομάδες των δήμων τους.

Για παράδειγμα ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής παρέχει εξολοκλήρου απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη σε ΑμεΑ πάνω από 67% με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Σε ΑμεΑ πάνω από 80% χωρίς όριο εισοδήματος.

Σε απόρους οικονομικά αδύνατους που διαθέτουν βιβλιάριο ανασφάλιστου και απορίας καθώς και σε πολύτεκνους με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ,  προσαυξανόμενον κατά 2.000 για κάθε παιδί πλέον του τέταρτου, εφ΄όσον τα τέκνα αποτελούν προστατευόμενα μέλη.

Οι πολίτες των δήμων της χώρας το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να ρωτήσουν στον δήμο τους εάν παρέχονται οι εν λόγω διευκολύνσεις και εάν τις δικαιούνται ώστε να μειώσουν έστω και λίγο τους λογαριασμούς τους.

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ