ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΚΡΗΤΗ

Μεταφορικό Ισοδύναμο: Διπλασιάστηκαν οι οριστικοποιημένες αιτήσεις από επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης

0

 Πρόκειται για ιστορικό υψηλό στο Μέτρο με την αιτούμενη χρηματοδότηση να φτάνει τα 28.369.190,64 € και το πλήθος αιτήσεων τις 11.695

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνου ενημερώνει τα μέλη του ότι δημοσιοποιήθηκε η 10η Αναφορά Περιόδου (1ο εξάμηνο 2022) σχετικά με τις υποβολές αιτήσεων χρηματοδότησης στο μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου. Όπως προκύπτει από τα οριστικοποιημένα στοιχεία της τρέχουσας 10ης φάσης, «οι ορθώς υποβεβλημένες αιτήσεις χρηματοδότησης είναι 11.965, κατά 23,2% αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (9η φάση), ενώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2021 (8η φάση), είναι αυξημένη κατά 31,6%.

Βασικός παράγοντας της αύξησης αυτής είναι η Περιφέρεια της Κρήτης η οποία σχεδόν διπλασίασε το πλήθος των οριστικοποιημένων αιτήσεων - σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 96%, με όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες να ακολουθούν την αυξητική τάση, με μικρότερους όμως ρυθμούς. Επιπλέον, μία ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η Κρήτη είναι ότι το ύψος της Αιτούμενης Χρηματοδότησης φτάνει πλέον το 41 % του συνολικού αιτούμενου Α.ΝΗ.ΚΟ. (Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους), με το ποσοστό του πλήθους των Αιτήσεων που της αναλογεί να είναι στο 24,2%.

Πρόκειται για ιστορικό υψηλό στο Μέτρο με την αιτούμενη χρηματοδότηση να φτάνει τα 28.369.190,64 € και το πλήθος αιτήσεων τις 11.695, που κατανέμονται ως εξής:
 

 

ΑΕΔΕΠ

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

 ΑΝΔΙΑ

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ

 ΕΛΑΝΕΤ

 ΕΦΕΠΑΕ ΑΜΘ

 Γενικό Άθροισμα

Αιτούμενη Χρηματοδότηση

 486.953,51 €

 11.655.778,74 €

 19.962,23 €

 1.360.519,15 €

14.748.006,13 €

 97.970,88 €

 28.369.190,64 €

Πλήθος Οριστικοποιημένων Αιτήσεων

344

2.897

14

574

8.049

87

11.965

*Στοιχεία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης 10ης φάσης (1ο εξάμηνο 2022)

Σε ό,τι αφορά την Αιτούμενη Χρηματοδότηση, αυτή διαμορφώθηκε στα 28.369.190,04 €, παρά το γεγονός ότι με την τρέχουσα σε ισχύ ΚΥΑ τέθηκε πλαφόν 60% στο ανώτατο όριο του υπολογιζόμενου Α.ΝΗ.ΚΟ, μικρότερο του 70% που ίσχυε κατά τις προηγούμενες περιόδους. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι προσεγγίζεται σε μεγάλο βαθμό ο Π/Υ της Δράσης, ο οποίος τέθηκε στα 35.000.000,00 € για το 2022. Λαμβάνοντας υπόψιν και τη συνεχή αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού για το Μέτρο, η τρέχουσα Αιτούμενη Χρηματοδότηση είναι κατά 58% και 81% αυξημένη σε σχέση με τις δύο προηγούμενες περιόδους.

Η άρση του αποκλεισμού του νησιού της Κρήτης από το μεταφορικό ισοδύναμο επιτεύχθηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες του επιμελητηριακών, κοινοβουλευτικών και αυτοδιοικητικών φορέων της Κρήτης. Τις σχετικές ενέργειες της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης συντόνισε το μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου και Αντιπρόεδρος του ΕΟΑΕΝ κ. Νικόλαος Ρεϊζάκης.

H Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής έχει εντάξει το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδυνάμου στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025, , προβαίνοντας παράλληλα στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της ροής πληρωμών και την ένταξη του σε χρηματοδοτικά ευρωπαϊκά προγράμματα, ενώ ταυτόχρονα, λαμβάνεται μέριμνα για τη διαρκή αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του μέτρου, προκειμένου να έχει ακόμη μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο στις νησιωτικές κοινωνίες».

Περισσότερες πληροφορίες: https://metaforikoisodynamo.gr/

και : https://ank.gr/programmata/metaforikoisodynamo/

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ