ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΚΡΗΤΗ

Η Περιφέρεια Κρήτης κοντά στους μαθητές και σπουδαστές τουρισμού

0

Για μια ακόμη φορά η Περιφέρεια Κρήτης βρέθηκε στο πλευρό της μαθητικής και σπου-δαστικής κοινότητας της Κρήτης, καθώς η Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποίησε δυο εκπαιδευτικές δράσεις με σκοπό την ενημέρωση και την ώθηση της νέας γενιάς στην ενασχόληση με τον τουριστικό κλάδο, που αποτελεί την ταχύτερα ανα-πτυσσόμενη βιομηχανία της χώρας μας και τον βασικότερο οικονομικό πυλώνα του νησιού.

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ομιλία από τον Προϊστάμενο της Διεύθυν-σης Τουρισμού  Νίκο Αλεξάκη, στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου, όπου εκπαιδεύ-ονται οι μαθητές και οι μαθήτριες των Επαγγελματικών Λυκείων της πόλης στα εργαστη-ριακά μαθήματα του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας. Περίπου 120 μαθητές του Εργα-στηριακού Κέντρου ενημερώθηκαν για τις δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης και γνώρισαν τον τρόπο που στηρίζεται ο Τουριστικός κλάδος στο νησί μας. Ακόμη, παρουσιάστηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός και η τουριστική πολιτική της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ ταυτό-χρονα επισημάνθηκε η σημασία της άρτιας εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τουριστικό κλάδο.

Επίσης, παραβρέθηκε εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Τουρισμού στο 1ο Δημόσιο ΙΕΚ Ηρα-κλείου κατά τη διάρκεια παρουσίασης έρευνας των σπουδαστών με θέμα: "Το Ηράκλειο ως χειμερινός τουριστικός προορισμός". Μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τους σπουδαστές και καθηγητές του ΙΕΚ ενώ εκφράστηκε η υποστήριξη της Περιφέρειας στη διδακτική διαδικασία που ακολουθείται με σκοπό την άρτια προετοιμασία των σπουδαστών για την τουριστική αγορά εργασίας, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση τα τελευταία χρόνια για ικανά και σωστά καταρτισμένα στελέχη.

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ