ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΠΟΨΕΙΣ

Σεισμός Αρκαλοχωρίου Κρήτης: Θεματικός χάρτης με τις 17 σημαντικότερες σεισμικές δονήσεις του Σεπτέμβρη 2021

0

Ο Καβαλιώτης “Πολιτικός Μηχανικός” Θωμάς Κ. Παπαλάσκαρης δημιούργησε τον πρώτο θεματικό χάρτη με τις (17) δεκαεπτά σημαντικότερες σεισμικές δονήσεις οι οποίες συνέβησαν κατά την διάρκεια του «Σεπτέμβρη 2021» (συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα «01-30 Σεπτέμβρη 2021»), στην ευρύτερη περιοχή του «Αρκαλοχωρίου», του «Δήμου Μινώα Πεδιάδας», «Κρήτης», με χρήση της βάσης δεδομένων του «Γεωλογικού Ινστιτούτου Ηνωμένων Πολιτειών (“United States Geological Survey” ή εν συντομία “U.S.G.S.”)» [2.1,2.2].

Εικόνα 1.    Ο ψηφιακός, θεματικός χάρτης των «τεσσάρων (17) δεκαεπτά σημαντικότερων σεισμικών δονήσεων» στην ευρύτερη περιοχή του «Αρκαλοχωρίου», του «Δήμου Μινώα Πεδιάδας», «Κρήτης» με απεικόνιση, 1).των σημείων που εκδηλώθηκαν οι συγκεκριμένες σεισμικές δονήσεις, 2).των θέσεων των οικισμών του «Δήμου Μινώα Πεδιάδας», του «Δήμου Χερσονήσου», του «Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων» και του «Δήμου Ηρακλείου», (όλοι της «Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Κρήτης») και 3).το χαρτογραφικό υπόβαθρο της εφαρμογής «Google Maps» [1,2.1,2.2,4,5].

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Συγκεκριμένα οι προαναφερθείσες (17) δεκαεπτά σημαντικότερες σεισμικές δονήσεις αναλύονται ως εξής:

1).«Δήμος Μινώα Πεδιάδας», («Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Κρήτης»): συνολικά, (7) επτά σεισμικές δονήσεις, (1/μία σεισμική δόνηση έντασης «4,30 mwr» / βάθους 10,00 χιλιομέτρων την «27η/09/2021_21:37:11», 1/μία σεισμική δόνηση έντασης «4,40 mwr» / βάθους 10,00 χιλιομέτρων την «27η/09/2021_08:21:58», 1/μία σεισμική δόνηση έντασης «4,40 mb» / βάθους 10,00 χιλιομέτρων την «27η/09/2021_10:34:22», 1/μία σεισμική δόνηση έντασης «4,40 mb» / βάθους 11,18 χιλιομέτρων την «27η/09/2021_16:15:31», 1/μία σεισμική δόνηση έντασης «4,70 mb» / βάθους 7,74 χιλιομέτρων την «27η/09/2021_06:37:44», 1/μία σεισμική δόνηση έντασης «4,70 mb» / βάθους 10,00 χιλιομέτρων την «28η/09/2021_15:13:16» και 1/μία σεισμική δόνηση έντασης «5,30 mww» / βάθους 10,00 χιλιομέτρων την «28η/09/2021_04:48:08»),

2).«Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων», («Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Κρήτης»): συνολικά, (6) έξι σεισμικές δονήσεις, (2/δύο σεισμικές δονήσεις έντασης «4,20 mb» / βάθους 10,00 χιλιομέτρων την «27η/09/2021_07:46:31» και «27η/09/2021_14:49:27», 1/μία σεισμική δόνηση έντασης «4,40 mb» / βάθους 10,00 χιλιομέτρων την «27η/09/2021_14:22:48», 1/μία σεισμική δόνηση έντασης «4,60 mb» / βάθους 10,00 χιλιομέτρων την «29η/09/2021_11:54:48», 1 σεισμική δόνηση έντασης «4,70 mb» / βάθους 10,00 χιλιομέτρων την «27η/09/2021_20:10:01» και 1 σεισμική δόνηση έντασης «4,80 mb» / βάθους 10,00 χιλιομέτρων την «27η/09/2021_11:02:25»),

3).«Δήμος Χερσονήσου», («Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Κρήτης»): συνολικά, (3) τρεις σεισμικές δονήσεις, (1/μία σεισμική δόνηση έντασης «4,30 mb» / βάθους 10,00 χιλιομέτρων την «27η/09/2021_10:23:13», 1/μία σεισμική δόνηση έντασης «4,50 mwr» / βάθους 10,00 χιλιομέτρων την «27η/09/2021_07:30:46» και 1/μία σεισμική δόνηση έντασης «6,00 mww / βάθους 6,00 χιλιομέτρων την «27η/09/2021_06:17:21»),

4).«Δήμος Ηρακλείου», («Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Κρήτης»): συνολικά, (1) μία σεισμική δόνηση, (1/μία σεισμική δόνηση έντασης «4,10 mb» / βάθους 10,00 χιλιομέτρων την «27η/09/2021_06:27:46») [2.1].

Ο σχεδιασμός του θεματικού αυτού χάρτη έγινε με την βοήθεια των «Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων» (εν συντομία «Γ.Π.Σ.») ή αλλιώς «Geographical Information Systems» (εν συντομία «G.I.S.») και με εφαρμογή επί του χαρτογραφικού υποβάθρου με την ονομασία «Google Maps» [1], χρησιμοποιώντας το «Ελληνικό Γεωγραφικό Σύστημα Συντεταγμένων 1987» (εν συντομία «Ε.Γ.Σ.Α.’87»).

Παρατήρηση: Η χαρτογραφικές συνθέσεις του παρόντος άρθρου έγιναν με το ελεύθερο στο διαδίκτυο λογισμικό «Quantum Geographical Information System» (εν συντομία αποκαλούμενο «Q.G.I.S.») [4,5] ενώ οι τύποι των εντάσεων περιγράφονται στην παραπομπή [2.2] ενώ επίσης όλες οι προαναφερθείσες σεισμικές δονήσεις χαρακτηρίζονται ως «ρηχές» καθώς οι τιμές τους βάθους τους βρίσκονται μέσα στο εύρος «0-70 χιλιόμετρα» [2.3] ενώ οι ώρες είναι «U.T.C.» και για να μετατραπούν σε «ώρα Ελλάδας» πρέπει να προστεθούν δύο ώρες δηλαδή οι αντίστοιχες «ώρες Ελλάδας» είναι «U.T.C. +2:00».

Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και η γενικότερη έρευνα σχετικά με τους υδατικούς πόρους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, του “Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη”, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους:

i).«https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=XwAjaVgAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5jWHFrhlwml-s4fV1yRsox1l8cEaZbOBXT7lcQuzuudmJQj-xsJkXDcwEnvubUfDyDNMyV4v9Szboh-8jxZlYn5KRVvoUhFID5UtnUkQvN7DBXddbyCYfAKxj4ABuvZbsbf_0l»,

ii).«https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Papalaskaris/research»,

iii).« https://orcid.org/0000-0002-1698-6869».

iv).«https://waterpowerofgreece.blogspot.com/»,

και (ειδικά για θέματα που αφορούν τον «”Γεροπόταμο”, “Νομού Ηρακλείου”, “Μεσαράς”, “Κρήτης”»), [όπως π.χ. 3.1-3.34],

και (ειδικά για θέματα που αφορούν τον «”Ποταμό Πλατύ”, “Νομού Ρεθύμνου”, “Κρήτης”»), [όπως π.χ. 3.35-3.40],

και (ειδικά για θέματα που αφορούν τον «”Ποταμό Γιόφυρο”, “Νομού Ηρακλείου”, “Κρήτης”»), [όπως π.χ. 3.41-3.51],

και (ειδικά για θέματα που αφορούν τα, ενδεχομένως, επικίνδυνα σημεία σε περίπτωση εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην «”Π.Ε. Ηρακλείου”, “Κρήτης”»), [όπως π.χ. 3.52-3.53],

και (ειδικά για θέματα που αφορούν την κατηγοριοποίηση των τεσσάρων σημαντικότερων φραγμάτων της «Κρήτης» και συγκεκριμένα το «Φράγμα Αποσελέμη», το «Φράγμα Μπραμιανών», το «Φράγμα Ποταμών» και το «Φράγμα Φανερωμένης») από άποψη σεισμικής επικινδυνότητας, [όπως π.χ. 3.54-3.60].

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ