ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Εκ παραδρομής έγινε πασάλειμμα η πληρωμή βάσει του παλιού ΟΣΔΕ

0

Εκ παραδρομής πασάλειμμα πληρωμή βάσει παλιού ΟΣΔΕ και ο λογαριασμός αργότερα

Αναγνωρίζοντας επί της ουσίας τη «µηχανορραφία» που έχει γίνει, παραδέχεται ότι «το σφάλµα προέκυψε από εκ παραδροµής χρησιµοποίηση γραµµής δικαιωµάτων έτους 2021 αντί της ορθής του έτους 2022, σε συγκεκριµένο διασταυρωτικό έλεγχο που οδήγησε σε εσφαλµένη πληρωµή τον Ιούλιο του 2023». ∆ιευκρινίζει, επιπροσθέτως, ότι «το εν λόγω σφάλµα αφορά 196.083 δικαιούχους και το ποσό αρχικής εκτίµησης ήταν 63.035.249,77 ευρώ, το οποίο µετά από επανα-υπολογισµό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προσδιορίστηκε σε 50.755.440,32 ευρώ».

Τι µας λέει, δηλαδή, ο ποιητής; Πριν από έναν χρόνο περίπου, επειδή είµαστε ανίκανοι και τα δεδοµένα µπάζουν από παντού, για να µη χάσουµε τα χρήµατα (καταληκτική προθεσµία για τις ενισχύσεις είναι η 30η Ιουνίου), επιλέξαµε να κινηθούµε µε ό,τι στοιχεία είχαµε διαθέσιµα από τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε της προηγούµενης χρονιάς. Όπως προκύπτει από το αποτέλεσµα, πληρώθηκαν κάπου 12 εκατ. ευρώ περισσότερα. Η ενδόµυχη σκέψη, καθώς φαίνεται, ήταν δεν πειράζει, θα τα βρούµε στην πορεία.

Τι µπορεί να βρεθεί στην πορεία; Πόσα χρήµατα έπρεπε να πληρωθούν και πόσα πληρώθηκαν; Ποιος δικαιούχος πήρε περισσότερα και ποιος πήρε λιγότερα; Ποιος πήρε ενώ δεν δικαιούταν τίποτα και ποιος δεν πήρε τίποτα ενώ δικαιούταν αυτό που δικαιούταν; Και τώρα που αποκαλύφθηκε η… επιπολαιότητα και ήρθε η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα, ποιος θα είναι ο χειρισµός;

Κανονικά, µε βάση το γράµµα του νόµου, αύριο το πρωί θα πρέπει να εκδώσουν πράξη αναίρεσης για το σύνολο των πιστώσεων που έγιναν τον Ιούλιο του 2023. ∆ηλαδή, να ζητηθούν από τους παραγωγούς πίσω όλα τα χρήµατα που πληρώθηκαν εκείνη τη φορά (63.035.249,77 ευρώ) και βλέπουµε. Πάλι µε βάση το γράµµα του νόµου και των ευρωπαϊκών κανονισµών, τα 50.755.440,32 ευρώ που έπρεπε κανονικά να πληρωθούν τον περασµένο Ιούλιο (κανονικά µέχρι 30 Ιουνίου), βάσει των δηλώσεων ΟΣ∆Ε 2022, δεν πληρώθηκαν έως την καταληκτική ηµεροµηνία, εποµένως χάνονται. Άρα, δεν πρόκειται περί αχρεωστήτως καταβληθέντων, αλλά περί κανονικότατου καταλογισµού.

Το πως θα το χειρισθεί η εδώ αρµόδια αρχή µε τους επιτελείς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ένα ζήτηµα. Ωστόσο, η σχετική διαπραγµάτευση δεν έχει άρχισε καλά, από τη στιγµή που επικαλούνται… εκ παραδροµής χρησιµοποίηση γραµµής δικαιωµάτων άλλης χρονιάς. Οδηγούµαστε σε ήττα από τα αποδυτήρια.

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ