ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Στην τελική ευθεία για τις τροποποιήσεις στα Σχέδια Βελτίωσης, μεγάλο το ενδιαφέρον όπου έπεσαν οι βάσεις

0

Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τον προσανατολισμό των επενδύσεων στην αγορά τρακτέρ και παραλκόμενων (ενδεχομένως με διαφορετικά χαρακτηριστικά), αφήνοντας προς το παρόν στην άκρη τις επενδύσεις σε υποδομές και αποθηκευτικούς χώρους που ήταν σχεδόν υποχρεωτικά για την προσέγγιση υψηλότερης βαθμολογίας.

Κάτι τέτοιο είναι σαφώς πιο εύκολο για τους δικαιούχους στις περιοχές που λόγω ιδιαίτερων συνθηκών που αντιµετώπισαν (π.χ. Θεσσαλία, Έβρος, Δωδεκάνησα), «χαμήλωσαν» οι βάσεις και τελικά εντάχθηκαν όλοι οι επιλέξιµοι φάκελοι. Μετά απ’ αυτό, οι δικαιούχοι σε αυτές τις περιοχές έχουν τη δυνατότητα να «πέσουν» στη µοριοδότηση µέχρι τη βάση ένταξης και, ως εκ τούτου, να απαλλαγούν από ορισµένες επενδύσεις, όπως π.χ. κτιριακά τα οποία πριμοδοτούνταν και να εντάξουν στον φάκελό τους την αγορά τρακτέρ.


Σε κάθε περίπτωση δεν µπορούν να ξεπεράσουν τον επιλέξιµο προϋπολογισµό για τον οποίο έχουν εγκριθεί. Σηµειώνεται εδώ πως τον περασµένο µήνα παρατηρήθηκε ιδιαίτερη κινητικότητα στην αγορά τρακτέρ, καθώς προχώρησε κάπως η υλοποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης. Πρόσφατα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ µε σχετική εγκύκλιο καθόριζε τους όρους µε τους οποίους θα ελέγχονται και θα γίνονται δεκτά τα αιτήµατα µερικής ή ολικής πληρωµής των Σχεδίων Βελτίωσης. Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν κατά την Επιτροπή Παρακολούθησης της ΚΑΠ, οι πληρωµές θα ξεκινήσουν από τον Ιούνιο.

Πού έγιναν δεκτές όλες οι αιτήσεις

Καλύπτεται το 100% των επιλέξιμων προτάσεων για υποψηφίους με μόνιμη κατοικία, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, στη νήσο της Ρόδου, στον Δήμο Δομοκού και στις ΔΚ Αγίου Κωνσταντίνου, Αγνάντης, Μενδενίτσας, Αγίου Χαραλάμπους και Ανάβρας του Δήμου Καμένων Βούρλων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας καθώς και στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

Αναλυτικά η ΥΑ των Σχεδίων αναφέρει για τις τροποποιήσεις:

Με το αίτηµα τροποποίησης πρέπει να τεκµηριώνονται, προσκοµίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που προβλέπονται και για την αρχική έγκριση, ιδίως τα εξής:

1. Η αναγκαιότητα της τροποποίησης.

2. Το εύλογο κόστος αυτής.

3. Ότι, στην µελλοντική κατάσταση, α) τα νέα µεγέθη ή οι δυναµικότητες των επενδύσεων που προκύπτουν µετά από ενδεχόµενη µείωση επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της εκµετάλλευσης και β) ότι η ενδεχόµενη αύξηση των µεγεθών ή της δυναµικότητας των επενδύσεων είναι απαραίτητη προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας της εκµετάλλευσης.

4. Ότι µε το αίτηµα τροποποίησης, δεν επηρεάζονται τα σηµεία που ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης – γνωµοδότησης (όπως το ελάχιστο οικονοµικό µέγεθος σε όρους τυπικής απόδοσης, η ελάχιστη απαιτούµενη βαθµολογία, κ.λπ.) σε βαθµό που να καθιστούν την πράξη µη επιλέξιµη.

5. Ότι η αιτούµενη τροποποίηση δεν έρχεται σε αντίθεση µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο της δράσης.

6. Ότι στην περίπτωση µη υλοποίησης των εγκεκριµένων επενδύσεων που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, αποδεικνύεται α) η λειτουργικότητα των επενδύσεων που έχουν ήδη αποκτηθεί µέσω της δράσης, β) η λειτουργικότητα και η νόµιµη λειτουργία της εκµετάλλευσης, όπως απαιτείται κατά περίπτωση προκειµένου το έργο να θεωρείται ολοκληρωµένο.

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ