ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Υποβολή αίτησης εγγραφής καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στο ΥποΜητρώο του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς

0

Η Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 40055/09.05.2024 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, ενημερώνει όλους όσους λειτουργούν καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς (δήμους, νομικά πρόσωπα δήμων-συνδέσμων αυτών, ιδιώτες, φιλοζωικά σωματεία) για την επείγουσα ανάγκη υποβολής αίτησης εγγραφής των καταφυγίων τους, είτε διαθέτουν άδεια λειτουργίας είτε όχι, στο σχετικό ΥποΜητρώο του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) – Gov.gr (www.gov.gr), έως τις 17.05.2024.

Τονίζεται πως, στο ΕΜΣΖ έχει προβλεφθεί η καταχώριση και των καταφυγίων που δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας μέχρι και τις 31.05.2024, δεδομένου ότι σύμφωνα με την περίπτωση ια) της παρ.3 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 1609/ΕΞ2022/2022 όπως ισχύει, η υποβολή της άδειας/βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας καταφυγίου καθίσταται υποχρεωτική από 01.06.2024.

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ