ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Πολύ σύντομα τα νέα για Απονιτροποίηση, μετατροπή Βιολογικών και σύσταση Ομάδων, Νοέμβριο Νέοι Αγρότες

0

Ωστόσο προς το παρόν, κανένα νέο πρόγραµµα του ΣΣ ΚΑΠ δεν έχει «τρέξει» πέρα από την εξισωτική  όπως φαίνεται παρακάτω, ενώ για µερικές µάλιστα υπάρχουν προδηµοσιεύσεις που πάνε να κλείσουν χρόνο. Αναλυτικότερα:

    Σύσταση Οµάδων και Οργανώσεων Παραγωγών: Το πρόγραµµα αυτό είχε τεθεί σε διαβούλευση από τον Ιούλιο του 2023 µε εκτιµώµενο χρόνο προκήρυξης το ∆εκέµβριο του 2023. Ωστόσο η πρόσκληση ακόµη δεν έχει εκδοθεί.
     Μεταποίηση: Η προδηµοσίευση ύψους 135 εκατ. ευρώ εκδόθηκε εντός του Μαρτίου, για επενδύσεις ύψους 400.000 έως 5 εκατ. ευρώ σε όλους τους τοµείς της αγροδιατροφής. Η ηµεροµηνία προκήρυξης από το ΥΠΑΑΤ είχε τοποθετηθεί για τον Απρίλιο, ωστόσο ακόµη δεν έχει δηµοσιευτεί.
     Απονιτροποποίηση: Έχει εκδοθεί η προδηµοσίευση από τον ∆εκέµβριο του 2023, µε το ΥΠΑΑΤ να αναφέρει πως η πρόσκληση για 2ετείς δεσµεύσεις θα εκδοθεί εντός του πρώτου τετραµήνου του 2024. Ακόµη δεν έχει υπάρξει προκήρυξη, ενώ µία ΥΑ που εκδόθηκε αφορά την ετήσια παράταση για τους δικαιούχους περασµένων προσκλήσεων. Πάντως, και για την ετήσια παράταση απαιτείται πρόσκληση που δεν έχει εκδοθεί.

    Βιολογικά: Με βάση τα όσα είχε αναφέρει ο προϊστάµενος των διαχειριστικών αρχών, Νίκος Μανέτας στα περιθώρια της έκθεσης Agrotica, η πρόσκληση για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές θα έπρεπε να έχει εκδοθεί έως τον Απρίλιο του 2024. Και εδώ, το ΥΠΑΑΤ έχει πέσει έξω στην εκτίµησή του.
    Αυτόχθονες φυλές: Έχει προδηµοσιευτεί το πρόγραµµα από τα τέλη Απριλίου. Το ΥΠΑΑΤ υποστηρίζει πως η προκήρυξη θα βγει µέχρι το τέλος Ιουνίου.
    Νέοι Αγρότες: Η προδηµοσίευση εκδόθηκε µέσα στο ∆εκέµβριο του 2023. Εκτιµώµενος χρόνος προκήρυξης είναι ο Νοέµβριος του 2024, µε τις αιτήσεις να γίνονται µε βάση τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε.

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ