ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Αναδρομικά καταργούνται οι πράσινες υποχρεώσεις για τσεκ σε μικρό κλήρο

0

Αναδρομικά από το 2024 καταργούνται οι πράσινες υποχρεώσεις αγροτών με έως 100 στρέμματα για το τσεκ

Συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόταση κανονισµού ο οποίος προβλέπει:

  •     Συνολική εξαίρεση από τους ελέγχους και τις κυρώσεις που αφορούν τη συµµόρφωση µε την αιρεσιµότητα (πράσινες υποχρεώσεις για τη λήψη του τσεκ) όλων των εκµεταλλεύσεων που δηλώνουν κάτω των 100 στρεµµάτων γης.
  •     Υποχρέωση αγρανάπαυσης (ΚΓΠΚ 8). Καταργείται η υποχρέωση για όλους, ωστόσο θα πρέπει να «διατηρήσουν τα υφιστάµενα χαρακτηριστικά τοπίου στη γη τους» (π.χ αναβαθµίδες, φυτοφράκτες ή δέντρα κ.λπ). «Όλοι οι γεωργοί της ΕΕ θα ενθαρρυνθούν να διατηρήσουν µη παραγωγικές περιοχές επωφελείς για τη βιοποικιλότητα χωρίς φόβο απώλειας εισοδήµατος», αναφέρει η Κοµισιόν.
  •     Αµειψισπορά (ΚΓΠΚ 7): Οι γεωργοί της ΕΕ θα είναι σε θέση να εκπληρώσουν την απαίτηση αυτή επιλέγοντας είτε να εναλλάσσουν είτε να διαφοροποιήσουν τις καλλιέργειές τους, ανάλογα µε τις συνθήκες που αντιµετωπίζουν και εάν η χώρα τους αποφασίσει να συµπεριλάβει την επιλογή της διαφοροποίησης των καλλιεργειών στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΑΠ. Η ευελιξία για τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών αντί µόνο της αµειψισποράς θα επιτρέψει στους γεωργούς που πλήττονται από τακτική ξηρασία ή υπερβολικές βροχοπτώσεις να συµµορφωθούν ευκολότερα µε την απαίτηση αυτή.
  •     Εδαφοκάλυψη (ΚΓΠΚ 6) για την εδαφοκάλυψη κατά τις ευαίσθητες περιόδους: Τα κράτη µέλη θα έχουν πολύ µεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον καθορισµό του τι ορίζουν ως ευαίσθητες περιόδους και των πρακτικών που επιτρέπουν την εκπλήρωση αυτής της απαίτησης, υπό το πρίσµα των εθνικών και περιφερειακών συνθηκών τους και στο πλαίσιο της αυξανόµενης µεταβλητότητας των καιρικών συνθηκών.
  •     Αίτηµα τροποποίησης του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΑΠ µπορεί να υποβληθεί δύο φορές ανά ηµερολογιακό έτος.


Προς επανεξέταση και η κοινωνική αιρεσιµότητα

Τα παραπάνω έρχονται να απαλλάξουν σε µεγάλο βαθµό τους αγρότες από τις νέες υποχρεώσεις και ουσιαστικά να συνεχίσουν να λαµβάνουν τη βασική ενίσχυση, τηρώντας πάνω-κάτω όσα έκαναν και στην περασµένη προγραµµατική περίοδο.

Εν τω µεταξύ, από το 2025 θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ και η λεγόµενη «κοινωνική αιρεσιµότητα». Με βάση αυτήν, οι αγρότες που απασχολούν εργάτες γης θα έχουν υποχρέωση να τους ασφαλίζουν και να τους παρέχουν καλές συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, αν θέλουν να συνεχίσουν να παίρνουν επιδοτήσεις. Για τη συγκεκριµένη απαίτηση, τα κράτη-µέλη ζητάνε την αναβολή της υποχρεώσης, κάτι που θα συζητηθεί επίσης στο συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας.

Αναφορικά τώρα µε τα υπόλοιπα αιτήµατα των κρατών µελών (λίστα 19 απαιτήσεων της Ελλάδας) σχετικά µε δοµικές αλλαγές στην ΚΑΠ, αυτές ακόµη θα αργήσουν και δεν αναµένεται να έχουν εφαρµογή από φέτος, εκτός και αν η ΕΕ αποφασίσει κάποια αναδροµικότητα.  Σε αυτά τα αιτήµατα περιλαµβάνεται η πρόβλεψη της συνδεδεµένης ενίσχυσης καλαµποκιού για όλες τις περιοχές της χώρας, η µετακίνηση κονδυλίων από το ΠΑΑ στις άµεσες ενισχύσεις και να µπορέσει η Ελλάδα να αξιοποιήσει ποσά της ΚΑΠ για να χρηµατοδοτήσει αποζηµίωσης σε περιόδους κρίσης.

 

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ