ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Οι καθυστερήσεις με την Κάρτα του Αγρότη φέρνουν νέα εργαλεία παροχής ρευστότητας στο προσκήνιο

0

Σε αυτό το περιβάλλον, φαίνεται να κερδίζουν την εµπιστοσύνη παραγωγών ανανεωµένες λύσεις χρηµατοδότησης των σπορών.

Πάντως οι περιορισµοί, ειδικά για τις εκδόσεις νέων Καρτών Αγρότη, δεν άπτονται αποκλειστικά των καθυστερήσεων που παίζονται µε το ΟΣ∆Ε τα τελευταία χρόνια, αφού και το νέο πλαίσιο της ΚΑΠ δεν προσφέρεται από τη µεταρρύθµισή της και έπειτα, για αντίστοιχες ενέσεις ρευστότητας µε εκείνες της προηγούµενης περιόδου, όταν η Κάρτα φόρτιζε και µε το πρασίνισµα.

Με δεδοµένη άλλωστε και την αργοπορία γύρω από τα eco-schemes, των οποίων τα ποσά ενίσχυσης για το έτος 2023 δεν έχουν κλειδώσει ακόµα και όσο η πληρωµή τους αναβάλλεται για την περίοδο του Πάσχα, καµία από τις τράπεζες που παρέχουν το εργαλείο της Κάρτας του Αγρότη δεν φαίνεται πρόθυµη να ρισκάρει µια ενσωµάτωση του πριµ στα όρια της κάρτας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, πηγές από τον τραπεζικό κόσµο αναφέρουν στην Agrenda ότι αναπτύσσονται νέες λύσεις που θα µπορούσαν να κουµπώσουν καλύτερα στις ανάγκες ρευστότητας των εκµεταλλεύσεων, παρέχοντας ενίοτε υψηλότερα περιθώρια δανεισµού µε αντίστοιχο κόστος χρήµατος µε εκείνο που έχει η Κάρτα.

Με άλλα λόγια, στελέχη της αγοράς αναφέρουν ότι δεν θα πιέσουν καταστάσεις ούτε θα βιαστούν µε τις Κάρτες έως ότου ο µηχανισµός του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι έτοιµος να δροµολογήσει τις διαδικασίες για τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε της νέας χρονιάς, κάτι το οποίο επιτρέπουν και τα υφιστάµενα εργαλεία χρηµατοδότησης και ρευστότητας που αναπτύχθηκαν προσφάτως.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα προγράµµατα Αγροκίνηση και Α∆Α, τα οποία διαθέτει η Τράπεζα Πειραιώς.

  •     Αγροκίνηση. Το νέο προϊόν της Τράπεζας Πειραιώς αφορά χρηµατοδότηση, για ενίσχυση της ρευστότητας και για κάλυψη αναγκών µονιµότερου χαρακτήρα, όπως αγορά εισροών για αποθεµατοποίηση, έκτακτες επισκευές εγκαταστάσεων κ.λπ., µε δυνατότητα αποπληρωµής σε βάθος πενταετίας.
  •     Ανοικτό ∆άνειο Αγροτών. Καλύπτει ετήσιες ανάγκες της αγροτικής εκµετάλλευσης (αγροτικά εφόδια, εργόσηµα, κόστος θέρµανσης, εντοµοστεγή δίχτυα κ.λπ.). Το πιστοδοτικό όριο συνδέεται µε το είδος της καλλιέργειας και το µέγεθος της αγροτικής εκµετάλλευσης, µε στόχο την ολοκληρωµένη χρηµατοδότηση των παραγωγικών δαπανών.

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ