ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ενημέρωση από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ρεθύμνης για τον ιό της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τομάτας (Tomato Brown Rugose Fruit Virus)

0

Το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης της Αγροτικής Ανάπτυξης  και  Κτηνιατρικής, της ΠΕ Ρεθύμνης εφιστά την προσοχή των καλλιεργητών τομάτας και πιπεριάς, με αφορμή τη διαπίστωση της παρουσίας του  ιού της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τομάτας(Tomato Brown Rugose Fruit Virus) σε σύνθετο δείγμα από φυτά τομάτας, που απεστάλη στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, στα πλαίσια του Ετησίου Προγράμματος επισκοπήσεων.

Το δείγμα  στο οποίο διαπιστώθηκε η παρουσία του παραπάνω ιού ελήφθη  από  υπαίθρια καλλιέργεια τομάτας από την  περιοχή της  Αγίας Ειρήνης της ΤΚ Ρουσσοσπιτίου του Δήμου Ρεθύμνης.

Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους καλλιεργητές τομάτας και πιπεριάς για τα παρακάτω όσον αφορά το συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό:

Ο ιός της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τομάτας μεταδίδεται με επαφή (μέσω των εργαλείων, των υλικών, των ρούχων, των υποδημάτων ή των χεριών κατά τις καλλιεργητικές εργασίες), μέσω μολυσμένου πολλαπλασιαστικού υλικού και μολυσμένου σπόρου.

Βασική εστία μόλυνσης αποτελεί και το έδαφος, στο οποίο ο ιός, αν υπάρχουν μολυσμένα φυτικά υπολείμματα, μπορεί να επιβιώσει τουλάχιστον για έξι μήνες. Επίσης, στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες η μόλυνση μπορεί να γίνει από τα σωματίδια του ιού που διατηρούνται πάνω στα υλικά κατασκευής των θερμοκηπίων.

Στην τομάτα, τα συμπτώματα που προκαλούνται από την εν λόγω ασθένεια εξαρτώνται τόσο από την ποικιλία των φυτών όσο και από τις καιρικές συνθήκες και εμφανίζονται στα φύλλα, στα στελέχη και στους καρπούς. Τα συμπτώματα στα φύλλα περιλαμβάνουν χλώρωση, μωσαϊκό, ποικιλοχλώρωση, κατσάρωμα, παραμόρφωση των φύλλων και μερικές φορές νημάτωση. Σε ποδίσκους, κάλυκες και μίσχους μπορεί να παρουσιαστούν νεκρωτικές κηλίδες. Οι καρποί εμφανίζουν κίτρινους ή καστανούς δακτυλίους, καστανές περιοχές και ρυτίδωση, όπως επίσης παραμορφώσεις και ανομοιόμορφη ωρίμανση. Τα παραπάνω συμπτώματα καθιστούν τους καρπούς της τομάτας μη εμπορεύσιμους. Τα προσβεβλημένα φυτά τομάτας παρουσιάζουν μειωμένη ανθοφορία και καρπόδεση.

Στην πιπεριά, τα συμπτώματα στα φύλλα περιλαμβάνουν παραμορφώσεις, ανομοιόμορφο χρωματισμό με κίτρινες και καστανές περιοχές και πράσινες ραβδώσεις.

Για την πρόληψη τού συγκεκριμένου ιού και για τον περιορισμό της εξάπλωσής του όταν εμφανίζεται, προτείνεται η λήψη των ακόλουθων μέτρων:

α) Χρησιμοποίηση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού (απόκτηση φυτών προς φύτευση μόνο με τη συνοδεία φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου).

β) Έλεγχο, σε τακτά χρονικά διαστήματα, των φυτών και ασφαλή απομάκρυνση και καταστροφή αυτών που εμφανίζουν ιολογικά συμπτώματα. Η απομάκρυνση των φυτών από το θερμοκήπιο πρέπει να γίνεται με προσοχή, χρησιμοποιώντας μεγάλες πλαστικές σακούλες εντός των οποίων θα τοποθετούνται τα συμπτωματικά φυτά, καθώς και τα γειτονικά προς αυτά φυτά. Η καταστροφή αυτών συνιστάται να γίνεται με ταφή σε βάθος σε ακαλλιέργητο σημείο της εκμετάλλευσης.

γ) Απολύμανση των εργαλείων με εμβάπτιση σε διάλυμα χλωρίνης εμπορίου 10% ή Virkon S.

δ) Καλό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι πριν από κάθε χειρισμό των φυτών.

ε) Κάλυψη των παπουτσιών και χρησιμοποίηση γαντιών μιας χρήσης από τους εργαζόμενους, καθώς και αλλαγή ρούχων κατά τις μετακινήσεις μεταξύ διαφορετικών εγκαταστάσεων. Αποφυγή επαφής των υγιών φυτών με χέρια τα οποία έχουν έρθει σε επαφή με μολυσμένα φυτά κατά τις διάφορες εργασίες, εκτός αν προηγουμένως τα χέρια έχουν πλυθεί καλά.

στ) Καλό πλύσιμο όλων των επιφανειών, δίσκων κλπ. εντός των θερμοκηπίων κατά τη διαδικασία της μεταφύτευσης ή της φύτευσης.

ζ) Μείωση όσο είναι δυνατόν της μετακίνησης των εργατών μεταξύ των διαφόρων τομέων της

επιχείρησης.

η) Αφαίρεση των ζιζανίων στους χώρους γύρω από το θερμοκήπιο.

θ) Απομάκρυνση και καταστροφή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας μετά το τέλος αυτής, καθώς

και απολύμανση των χώρων τού θερμοκηπίου

ι) Αποφυγή δανεισμού κυψελών με βομβίνους από ή προς άλλους καλλιεργητές και

ια) τοποθέτηση τάπητα με απολυμαντικό (χλωρίνη) στην είσοδο του θερμοκηπίου.

Kαλούνται οι υπεύθυνοι επιστήμονες των καταστημάτων εμπορίας φπ, οι συνταγογράφοι φπ και οι σύμβουλοι γεωπόνοι να ενημερώνουν τους καλλιεργητές – συνεργάτες τους με κάθε πρόσφορο μέσο για την επιδημιολογία της ασθένειας.

Στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. υπάρχει αναρτημένο ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με τον ιό της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τομάτας, καθώς επίσης και ενημερωτικό φυλλάδιο όσον αφορά την συμπτωματολογία της ασθένειας στην τομάτα και την πιπεριά

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ