ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Εννέα επιδοτούμενες δράσεις για θρέψη και φυτοπροστασία στο νέο πλαίσιο ΚΑΠ με πριμ ως 185 ευρώ το στρέμμα

0

Πέρα από το γνωστό Κομφούζιο (διατήρηση), περιλαμβάνονται επίσης ενέργειες για την εξαπόλυση ωφέλιμων εντόμων (36- 43 ευρώ το στρέμμα ενίσχυση), τη χρήση φύλλων εδαφοκάλυψης για τα ζιζάνια (22 ευρώ το στρέμμα), τη χρήση υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας στους ψεκασμούς, την κατάλληλη διαχείριση των κενών συσκευασιών κ.α. Παράλληλα ξεχωρίζουν δύο ξεχωριστές δράσεις για ελιά (60 ευρώ το στρέμμα) και εσπεριδοειδή (17,5 ευρώ το στρέμμα).

Όλα τα παραπάνω συνδέονται με την ψηφιακή εφαρμογή παρακολούθησης (5 ευρώ το στρέμμα) ωστόσο ακόμη δεν υπάρχουν πιστοποιημένες από το ΥΠΑΑΤ τέτοιες εφαρμογές διαθέσιμες προς τους αγρότες. Μένει αν φανεί αν κάποιες από αυτές τις δράσεις θα μπορέσουν να «λειτουργήσουν» χωρίς τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής, αν και κάτι τέτοιο, μοιάζει δύσκολο καθώς απαιτείται τροποποίηση του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ. Επίσης, η Κομισιόν δεν εγκρίνει στο πλαίσιο των eco-schemes δράσεις μείωσης της φυτοπροστασίας, χωρίς να υπάρχει επαρκής παρακολούθηση των σχετικών δεσμεύσεων.

Αναλυτικότερα οι εννέα αυτές δράσεις μείωσης, διαχείρισης ή πλήρους διακοπής της χημικής φυτοπροστασίας έχουν ως εξής:

«Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρμογή μεθόδων γεωργίας ακριβείας με τη χρήση τουεργαλείου/εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων»  

1. Για την χρήση της εφαρμογής, την κατάρτιση, παρακολούθηση και προσαρμογή του σχεδίου διαχείρισης 5 ευρώ/στρέμμα.


2. Για τη συνέχιση εφαρμογής της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδοπτέρων Confusio ανά καλλιέργεια:

- Ροδακινιά, νεκταρινιά και βερικοκιά 47,6 ευρώ/στρέμμα

- Δαμασκηνιά 69,7 ευρώ/στρέμμα

- Μηλιά, αχλαδιά και κυδωνιά 185,4 ευρώ/στρέμμα

- Οινοποιήσιμο σταφύλι 43,1 ευρώ/στρέμμα

- Επιτραπέζιο σταφύλι στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η σταφίδα 75,7 ευρώ/στρέμμα.

3. Για την εξαπόλυση ωφέλιμων αρπακτικών εντόμων στην καλλιέργεια μηλιάς, ροδακινιάς και κερασιάς 43 ευρώ/στρέμμα ενώ για την καλλιέργεια αχλαδιάς 36 ευρώ/στρέμμα.

4. Για τη χρήση εντομοπαθογόνων νηματωδών ενάντια σε διάφορα έντομα – εχθρούς στις καλλιέργειες ροδακινιάς, μηλιάς, δαμασκηνιάς 24 ευρώ/στρέμμα

5. Για την εφαρμογή μηχανικής ζιζανιοκτονίας, με παράλληλη κάλυψη με mulch 22 ευρώ/στρέμμα. Τα «mulch» είναι φύλλα εδαφοκάλυψης. Χρησιμοποιούνται για να εμποδίσουν την ανάπτυξη των ζιζανίων, να διατηρήσουν τη θερμότητα στο έδαφος, να εμποδίσουν την εξάτμιση του νερού και να σταθεροποιούν το έδαφος. Ειδικά φύλλα εδαφοκάλυψης μπορούν να δώσουν πρόσθετα πλεονεκτήματα όπως την προστασία από τα έντομα και την προώθηση της ανάπτυξης των φυτών.

6. Για τη χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 3 ευρώ/στρέμμα
7. Για τη διαχείριση των υπολειμμάτων ψεκαστικών υγρών στις αροτραίες 1 ευρώ/στρέμμα και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 3 ευρώ/στρέμμα

 8. Για τη χρήση υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας κατά τη διάρκεια των ψεκασμών 7 ευρώ/στρέμμα.

 9.  Για την εφαρμογή των εθελοντικών οδηγιών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας ο υπολογισμός γίνεται με βάση α) την αναμενόμενη μέση μείωση της παραγόμενης ποσότητας ή/ και την ποιοτική υποβάθμιση υποβάθμιση β) την αύξηση του κόστους λόγω της ανάγκης πολλαπλών παρεμβάσεων γ) το κόστος αγοράς των βιολογικών σκευασμάτων, φυσικών εχθρών κ.λπ. δ) τη μείωση του κόστους αγοράς χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων ε) την αύξηση του κόστους παρακολούθησης, επίβλεψης και επικαιροποίησης των οδηγιών φυτοπροστασίας από πλευράς των συμβούλων. Ειδικότερα:

-Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιές, μανταρινιές) ενίσχυση 17,5 ευρώ το στρέμμα αναλυόμενο ως εξής: Για την παρακολούθηση εχθρών των καλλιεργειων την άνοιξη. Καλύπτεται η προμήθεια εξοπλισμού (παγίδων κλπ) και 2 ημερομίσθια εξειδικευμένου ανά εκτάριο, 10 ευρώ το στρέμμα. Για την Αντιμετώπιση εχθρών το ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ. Καλύπτεται η προμήθεια εξοπλισμού, πιθανή μείωση παραγωγής καθώς και 1,5 ημερομίσθια εξειδικευμένου ανά εκτάριο 7,5 ευρώ το στρέμμα.

-Ελιές ενίσχυση 60 ευρώ το στρέμμα αναλυόμενο ως εξής: - Για την παρακολούθηση ασθενειών καθ’όλη την καλλιεργητική περίοδο: 3 ημερομίσθια εξειδικευμένου ανά εκτάριο, 15 ευρώ το στρέμμα. Για την παρακολούθηση εχθρών την άνοιξη. Καλύπτονται 2 ημερομίσθια εξειδικευμένου ανά εκτάριο, 10 ευρώ το στρέμμα. Για την παρακολούθηση εχθρών το καλοκαίρι άνοιξη. Καλύπτεται η προμήθεια εξοπλισμού καθώς και 1 ημερομίσθιο εξειδικευμένου ανά εκτάριο, 5 ευρώ το στρέμμα Για την καταπολέμηση του Δακου από Ιούνιο έως Νοέμβριο. Καλύπτεται η προμήθεια εξοπλισμού, πιθανή μείωση παραγωγής καθώς και 6 ημερομίσθια εξειδικευμένου ανά εκτάριο 30 ευρώ το στρέμμα.

 

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ