ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Θετικά τα αποτελέσματα στην Ελλάδα για τη χρήση φυτοφαρμάκων…

0

Το κοινό κέντρο ερευνών της Ε.Ε. πρόσφατα δημοσίευσε μελέτη που διεξήχθη στα κράτη μέλη της. Η μελέτη επιχειρεί να εξακριβώσει τις επιπτώσεις της περιεκτικότητας των εδαφών σε φυτοφάρμακα, καθώς και το πώς θα μπορούσαν τα δεδομένα αυτά να συμβάλλουν στην αξιολόγηση εν ενεργεία πολιτικών της ΚΑΠ, όπως η μείωση των φυτοφαρμάκων κατά 50% στο πλαίσιο της «Πράσινης Συμφωνίας».

Σε ότι αφορά τη χώρα μας, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών είναι θετικά, τόσο ως προς την ανίχνευση, όσο και προς την περιεκτικότητα των δειγμάτων σε υπολείμματα φυτοφαρμάκων με ποσοστό μικρότερο του 2%. Αντίθετα υπάρχουν χώρες με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά που φτάνουν μέχρι και το 40%. 

Σύμφωνα με τη δειγματοληψία η χώρα μας διαθέτει ένα από τα μικρότερα ποσοστά δειγμάτων με ακραία υπολειμματικότητα, δηλαδή με παρουσία πάνω από 10 ουσιών. Έτσι, η Ελλάδα βρίσκεται στην πέμπτη θέση σε ότι αφορά το ποσοστό της πράσινης ζώνης δηλαδή του ποσοστού των δειγμάτων με μηδενική παρουσία υπολειμματικότητας σε φυτοφάρμακα.

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ