ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Φουσκώνει έως 4 ευρώ ανά στρέμμα το τσεκ με ένα «πράσινο μαξιλάρι» διετίας λόγω ελλιπούς προεργασίας στην ΚΑΠ

0

Οι πόροι αυτοί θα προέλθουν από συγκεκριµένες δράσεις του νέου πρασινίσµατος, οι οποίες ούτε έχουν γίνει κατανοητές πλήρως από τους αγρότες, ούτε βολεύουν τους κτηνοτρόφους, ούτε έχουν να προσφέρουν υψηλή αποζηµίωση (πριµ) για να αποτελέσουν σαφές κίνητρο για να αναλάβουν δεσµεύσεις οι αγρότες. Το σενάριο που µοιάζει επικρατέστερο, είναι πως ό,τι κονδύλι απορροφηθεί από το νέο πρασίνισµα θα αφορά κυρίως τα Βιολογικά (διατήρηση) και από εκεί και πέρα λίγα χρήµατα θα πάνε σε τοπικές ποικιλίες, καινοτόµες καλλιέργειες κ.λπ. Για να µην υπάρξει παρανόηση, στο ΟΣ∆Ε 2023 θα είναι όλες οι δράσεις από το νέο πρασίνισµα διαθέσιµες, ωστόσο η υποαπορρόφηση είναι βέβαιη.

Αναλυτικότερα κανονιστικά οι επιλογές είναι οι εξής:
Η Ελλάδα µπορεί το 2023 και το 2024 ετησίως να µεταφέρει 87 εκατ. ευρώ από το νέο πρασίνισµα σε βασική ενίσχυση (δικαιώµατα).  Κάθε ευρώ παραπάνω από τα 87 εκατ. ευρώ που δεν θα µπορεί να απορροφήσει από το νέο πρασίνισµα και θα τα µεταφέρει σε βασική ενίσχυση τα δύο αυτά χρόνια θεωρούνται «δανεικά». Αυτά τα δανεικά θα πρέπει να επιστρέψουν στο µπάτζετ του νέου πρασινίσµατος ή να µεταφερθούν στα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης σε αγροπεριβαλλοντικές δράσεις.

Ας δούµε ορισµένα σενάρια:
Σενάριο 1: Μεταφορά του 20% των πόρων του νέου πρασινίσµατος τα δύο πρώτα έτη εφαρµογής της ΚΑΠ στη βασική ενίσχυση, για να µην απαιτείται µετά η «επιστροφή» του ποσού. Τα δύο αυτά έτη (2023-2024) η µέση αξία δικαιωµάτων διαµορφώνεται ως εξής: Αροτραία 23,7 ευρώ το στρέµµα, δενδρώδεις 29,8 ευρώ το στρέµµα και βοσκοτόπια 19,4 ευρώ το στρέµµα. Για τα έτη 2025-2027 η αξία δικαιωµάτων διαµορφώνεται ως εξής: Αροτραία 21,5 ευρώ το στρέµµα, δενδρώδεις 27,0 ευρώ το στρέµµα και βοσκοτόπια 17,6 ευρώ το στρέµµα
Σενάριο 2: Μεταφορά µερίδας πόρων από το νέο πρασίνισµα στη βασική ενίσχυση τα έτη 2023 και 2024, η οποία θα φτάνει ετησίως τα 209 εκατ. ευρώ. Σε αυτό το σενάριο ουσιαστικά απορροφάται σχεδόν αποκλειστικά µερίδα από το προβλεπόµενο ποσό διατήρησης βιολογικών και άλλων λίγων δηµοφιλών δράσεων (π.χ σπορά τοπικών ποικιλιών κ.λπ). Τα δύο αυτά έτη η µέση αξία δικαιωµάτων διαµορφώνεται ως εξής: Αροτραία 26,9 ευρώ το στρέµµα, δενδρώδεις 33,8 ευρώ το στρέµµα και βοσκοτόπια 21,8 ευρώ το στρέµµα. Για τα έτη 2025-2027 η αξία δικαιωµάτων διαµορφώνεται ως εξής: Αροτραία 19 ευρώ το στρέµµα, δενδρώδεις 24 ευρώ το στρέµµα και βοσκοτόπια 15,5 ευρώ το στρέµµα. Τα παραπάνω ποσά (2023-2024) είναι και τα µέγιστα προβλεπόµενα ποσά δικαιωµάτων ανά αγρονοµική περιφέρεια όπως έχουν οριστεί στο στρατηγικό σχέδιο. Για να ισχύσει αυτό το σενάριο απαιτείται τροποποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ σύµφωνα µε το Άρθρο 97 Καν. (ΕΕ) (2115/2021).

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ