ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ενίσχυση έως 70 ευρώ το στρέμμα διεκδικεί η ελαιοκαλλιέργεια βάσει των αποφάσεων για το νέο πρασίνισμα

0

Τα 60 ευρώ φυσικά θα δίνονται υπό προϋποθέσεις και µε τη δέσµευση οι ελαιοπαραγωγοί να εφαρµόζουν «εθελοντικές οδηγίες ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας» όπως αυτές προβλέπονται σε ειδικές κατευθυντήριες γραµµές που θα εκδώσει το ΥΠΑΑΤ. Προς το παρόν δεν γίνεται σαφές ποιες είναι αυτές οι εθελοντικές εργασίες που πρέπει να κάνουν οι ελαιοπαραγωγοί και το κόστος που θα έχουν για τον παραγωγό. Το στρατηγικό σχέδιο αναφέρει συγκεκριµένα για τη δράση «Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρµογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης, µε τη χρήση ψηφιακής εφαρµογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραµέτρων» του νέου πρασινίσµατος:

«Για την εφαρµογή των εθελοντικών οδηγιών ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας ο υπολογισµός γίνεται µε βάση α) την αναµενόµενη µέση µείωση της παραγόµενης ποσότητας ή/ και την ποιοτική υποβάθµιση υποβάθµιση β) την αύξηση του κόστους λόγω της ανάγκης πολλαπλών παρεµβάσεων γ) το κόστος αγοράς των βιολογικών σκευασµάτων, φυσικών εχθρών κ.λπ. δ) τη µείωση του κόστους αγοράς χηµικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων ε) την αύξηση του κόστους παρακολούθησης, επίβλεψης και επικαιροποίησης των οδηγιών φυτοπροστασίας από πλευράς των συµβούλων. Ενδεικτικά για την εφαρµογή των οδηγιών στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών η ενίσχυση υπολογίζεται σε 17,5 ευρώ/στρέµµα, ενώ για την ελαιοκαλλιέργεια η ενίσχυση για την εφαρµογή των εθελοντικών οδηγιών εκτιµάται στα 60 ευρώ/στρέµµα».

Το ειδικό πριµ για το Ιόνιο

Αναφορικά µε τα 10 ευρώ το στρέµµα σε ελαιώνες και αµπελώνες των Ιονίων Νήσων, στα πλαίσια του νέου πρασινίσµατος, αυτά δίνονται για να ενισχυθεί «η διατήρηση των γεωργικών συστηµάτων που συνίστανται στις χρήσεις της γεωργικής γης και σε παραδοσιακές πρακτικές καλλιέργειας που συνετέλεσαν και συντελούν στην βελτίωση του τοπίου».

Πρώτη εφαρµογή της παρέµβασης θα είναι στους ελαιώνες και αµπελώνες των νησιών του Ιονίου οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την υψηλή τους αξία για τη φύση.

Οι κατηγορίες που διακρίνονται είναι οι παρακάτω µε διαφορετική συνεισφορά ως προς τις οικοσυστηµικές υπηρεσίες.

  •     Ελαιώνες µε δένδρα µεγάλης ηλικίας και υψηλό σχήµα µόρφωσης, καλλιεργούµενοι.
  •     Αµπελώνες µε πρέµνα µεγάλης ηλικίας σε κύπελλο, καλλιεργούµενοι.
  •     Ελαιώνες συµπαγείς ως επί το πλείστον µε δένδρα µεγάλης ηλικίας σε ηµικαλλιέργεια ή/και εγκατάλειψη.
  •     Αµπελώνες συµπαγείς ως επί το πλείστον µε πρέµνα µεγάλης ηλικίας σε ηµικάλλιεργεια ή/και εγκατάλειψη.
  •     Ελαιώνες µε σχετικά νέες φυτεύσεις, συνήθως σε γραµµικά σχήµατα µόρφωσης.
  •     Αµπελώνες σε σχετικά νέες φυτεύσεις µε γραµµικά σχήµατα µόρφωσης.
  •     ∆ιάσπαρτα αγροτεµάχια (σε µωσαϊκό).

 

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ