ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ετησίως μέσω ΟΣΔΕ οι αιτήσεις για ένταξη στα Βιολογικά και με πριμ σε παλιούς ως 130 ευρώ το στρέμμα από το 2023

0

Πλέον οι νεοεισερχόµενοι στον κλάδο των βιολογικών καλούνται να υπογράψουν εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης, σύµβαση µε Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις τους. Οι υπόλοιποι θα είναι πλέον σε θέση να ξανακάνουν αίτηση για ένταξη σε σχετικό πρόγραµµα το 2023. Η µεγάλη διαφορά εδώ είναι πως εκείνοι που θα κάνουν αίτηση ως νεοεισερχόµενοι στον κλάδο θα µπουν ξανά µέσω του ΠΑΑ, ενώ οι «παλιοί» (διατήρηση) θα κάνουν ετησίως αίτηση ένταξης µέσω ΟΣ∆Ε στη σχετική δράση του νέου πρασινίσµατος από τις άµεσες ενισχύσεις.

Για την κατηγορία των νεοεισερχόµενος δεν θα υπάρξει διαφορά στα πριµ σε σχέση µε την περασµένη προκήρυξη. Για τη διατήρηση στα Βιολογικά προβλέπονται όµως µεγαλύτερες ενισχύσεις στη φυτική παραγωγή (στη ζωική µένουν τα ίδια), εφόσον όµως δεν ξεπερνάνε ετησίως οι αιτήσεις δηµόσια δαπάνη 121 εκατ. ευρώ.

Ο λόγος είναι πως από στις άµεσες ενισχύσεις δεν δύναται να υπάρχουν επιλαχόντες οπότε, όσες αιτήσεις µπαίνουν στο σύστηµα και τηρούν τις σχετικές προϋποθέσεις θα πρέπει και να πληρώνονται όλες. Ως εκ τούτου, µε σταθερό τον συνολικό προϋπολογισµό, η αύξηση των αιτήσεων µπορεί να επιφέρει και µείωση του τελικού πριµ. Σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο της Ελλάδας για τη νέα ΚΑΠ (πριν την αναθεώρηση που έπεται) οι ενισχύσεις για τη διατήρηση στη βιολογική γεωργία διαµορφώνονται ως εξής:

    Ελιά: 50,5 ευρώ ανά στρέµµα.
    Σταφίδα: 63,6 ευρώ ανά στρέµµα.
    Μηλοειδή: 53,2 ευρώ ανά στρέµµα.
    Πυρηνόκαρπα: 94,1 ευρώ ανά στρέµµα.
    Επιτραπέζια σταφύλια: 144 ευρώ ανά στρέµµα.
    Εσπεριδοειδή: 33,4 ευρώ ανά στρέµµα.
    Σταφύλια οινοποιήσιµα: 65,7 ευρώ ανά στρέµµα.
    Ροδιά: 112 ευρώ ανά στρέµµα.
    Ακτινίδιο: 87 ευρώ ανά στρέµµα.
    Μικρόκαρπες / ∆άσους: 94 ευρώ ανά στρέµµα.
    Αραβόσιτος βρώσιµος: 54,4 ευρώανά στρέµµα.
    Αραβόσιτος κτηνοτροφικός: 64,4 ευρώ ανά στρέµµα.
    Μηδική, Τριφύλλι: 57,4 ευρώ ανά στρέµµα.
    Χειµερινά σιτηρά: 12 ευρώ ανά στρέµµα.
    Ρύζι: 44,6 ευρώ ανά στρέµµα.
    Λοιπές αροτραίες: 49,3 ευρώ ανά στρέµµα.
    Αρωµατικά: 129,5 ευρώ ανά στρέµµα.
    Όσπρια: 49,1 ευρώ ανά στρέµµα.
    Κτηνοτροφικά ψυχανθή: 49,1 ευρώ ανά στρέµµα.
    Λαχανικά: 63,5 ευρώ ανά στρέµµα.
    Τοµάτα, µελιτζάνα, πιπεριά: 114 ευρώ ανά στρέµµα.

 

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ