ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Πέφτουν στο 1/3 τα δικαιώματα για τα ανήλικα ζώα, με άμεση επίπτωση στο τσεκ Οκτώβρη κτηνοτρόφων

0

Συγκεκριμένα, στην ΥΑ που τροποποιείται αναφερόταν ότι «ένα (1) πρόβατο ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλλου ισούται με 0,15 ΜMΖ» οπότε ο κτηνοτρόφος λάμβανε και την αντίστοιχη επιλέξιμη γη για ενεργοποίηση δικαιωμάτων. Όμως πλέον οι ΜΜΖ για πρόβατα ή αίγες ηλικίας κάτω του ενός (1) έτους ανεξαρτήτως φύλου διαμορφώνεται στο 0,05, δηλαδή στο 1/3 της περασμένης αξίας. Η ξαφνική αυτή απόφαση λίγο πριν την πληρωμή της προκαταβολής του τσεκ, δημιουργεί αναβρασμό στις αιγοπροβατοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες πλέον λαμβάνουν σύμφωνα με την απόφαση λιγότερο επιλέξιμο βοσκότοπο ο οποίος και ενεργοποιεί τα δικαιώματα πληρωμής για την περίοδο 2021-2022.

Σημειώνεται εδώ πως, ενόψει του προγράμματος Νέων Αγροτών, πολλοί κτηνοτρόφοι μεταβίβασαν στα παιδιά τους το ενήλικο ζωικό κεφάλαιο ώστε αυτά να μπορέσουν να ενταχθούν στο Μέτρο, διατηρώντας οι ίδιοι τα ανήλικα ζώα για να συνεχίσουν να λαμβάνουν ενισχύσεις. Σύμφωνα λοιπόν με την τροποποιητική απόφαση, οι κτηνοτρόφοι αυτοί θα δουν τις επιδοτήσεις τους κομμένες στο 1/3.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

2. Οι περ. α) και β) της παρ. 2 του άρθρου 4, τροποποιούνται ως εξής:

«α) Ένα (1) πρόβατο ή αίγα ηλικίας ενός (1) έτους και άνω ανεξαρτήτως φύλου = 0,15ΜΜΖ.

β) Ένα (1) πρόβατο ή αίγα ηλικίας κάτω του ενός (1) έτους ανεξαρτήτως φύλου = 0,05ΜΜΖ».

Οι περ. στ), ζ) και η) της ίδιας παραγράφου καταργούνται και διαγράφεται το εξής εδάφιο: «Οι κατηγορίες στ, ζ, και η, αφορούν σε µέτρα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης όπου απαιτείται και ενισχύεται η χρήση βοσκοτόπου.».

Αφαιρείται το δικαίωμα για μεγαλύτερη κατανομή στην Κρήτη

Υπενθυμίζεται, πως μεταξύ άλλων, στην τροποποιητική απόφαση αφαιρείται παράλληλα ο χαµηλότερος συντελεστής κατά 10% στη πυκνότητα βόσκησης της Κρήτης, για να µην κατανέµονται περισσότερα βοσκοτόπια στο νησί. Παράλληλα, ο χαμηλός συντελεστής βόσκησης (που έδινε περισσότερη επιλέξιμη γη) μειώνεται από το 20% στο 10% για τη Χωρική Ενότητα (Χ.Ε) 9 της Νησιωτικής Ελλάδας (η Κρήτη ανήκε στην Χωρική Ενότητα 8). Συγκεκριμένα η ΚΥΑ προβλέπει:

Η παρ. 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η μέση αναλογία κατανομής βοσκοτόπων της χώρας υπολογίζεται ως το πηλίκο, με τρία δεκαδικά, των ΜΜΖ της χώρας προς την επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπων της χώρας. Οι ΜΜΖ καθορίζονται βάσει των προσδιορισθέντων στοιχείων που έχουν καταγραφεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του προηγούμενου έτους ενίσχυσης από αυτό της κατανομής και που προκύπτουν μετά τη διενέργεια των μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων.».

    Η παρ. 5 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής:

«5. Η αναλογία κατανομής βοσκοτόπου ανά Χ.Ε. υπολογίζεται ως το πηλίκο των ΜΜΖ της κάθε Χ.Ε. προς την διαθέσιμη επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπων της κάθε Χ.Ε. βάσει των προσδιορισθέντων στοιχείων που έχουν καταγραφεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του προηγούμενου έτους ενίσχυσης από αυτό της κατανομής και που προκύπτουν μετά τη διενέργεια των μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων.»
 

    Η παρ. 7 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Στην Χ.Ε. 9 της Νησιωτικής Ελλάδας, καθορίζεται αναλογία κατανομής κατά 10% χαμηλότερη από τη μέση αναλογία κατανομής βοσκοτόπων της χώρας, όπως υπολογίζεται στην παρ. 4.».

Ανάκληση βοσκοτόπου για μειωμένο ζωικό κεφάλαιο

Τέλος, βάσει της απόφασης που τροποποιεί την υπ’ αρ. 873/55993/20.5.2015 «Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας», το ζωικό κεφάλαιο αν μετά από τους επιτόπιους ελέγχους βρεθεί μειωμένο σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, η κατανομή του επόμενου έτους ανακαλείται.

Επιπλέον, αν η απόκλιση ανέρχεται σε ποσοστό από 20% έως και 50%, η κατανομή του επόμενου έτους μειώνεται κατά ποσοστό 50% από αυτή που απαιτείται για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων βοσκότοπου.

Τέλος, με απόκλιση σε ποσοστό μικρότερο του 20% έως και 10%, η κατανομή του επόμενου έτους μειώνεται κατά ποσοστό 20% από αυτή που απαιτείται για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων βοσκότοπου.

 

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ