ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Προχωρά το σχέδιο για κλιμακωτή μέθοδο αναδιανεμητικής, μπλόκο στο σπάσιμο των εκμεταλλεύσεων

0

Ωστόσο, εδώ το ζήτηµα που έχει τεθεί είναι να µπλοκαριστούν περιπτώσεις όπου για παράδειγµα ένας αγρότης «σπάει» την εκµετάλλευση σε δύο-τρία ΑΦΜ (πατέρας-γιοι) ώστε µία µονάδα των 200 στρµ., να µετατρέπεται σε τρεις των 66 στρµ., µόνο και µόνο για να λαµβάνει αναδιανεµητική ενίσχυση. Μάλιστα, αν δεν βρεθεί αξιόπιστος τρόπος να ελέγχονται και να αποκλείονται από την επιδότηση τέτοιες περιπτώσεις, τότε οι πληροφορίες λένε, πως αντί της κλιµακωτής ενίσχυσης, θα επιλεχθεί η οριζόντια καταβολή της αναδιανεµητικής.

Πώς υπολογίζεται η κλιµακωτή ενίσχυση

Όπως έχει γράψει η Agrenda, η έκταση που θα πριµοδοτείται από την αναδιανεµητική ενίσχυση ανέρχεται ανά αγρονοµική περιφέρεια ενίσχυσης σε: Αροτραίες: 20-80 στρέµµατα, Βοσκοτόπια: 30-120 στρέµµατα, ∆ενδρώδεις: 10-20 στρέµµατα. Εάν για παράδειγµα είναι να δοθεί ένα ποσό κατά µέσο όρο 15 ευρώ το στρέµµα (τόσο υπολογίζεται για όλες τις περιφέρειες ενίσχυσης), το ποσό αυτό εξετάζεται να δίνεται κλιµακωτά. ∆ηλαδή, για τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης έως και 75 στρέµµατα να χορηγείται το 100% της ενίσχυσης (π.χ. 30 ευρώ) και για τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης µεγαλύτερο από 75 έως 100 στρµ. να χορηγείται το 80% της ενίσχυσης και για για τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης µεγαλύτερο από 100 στρµ. έως και 120 στρµ. να χορηγείται 50% της ενίσχυσης.

Συνολικά αναµένεται να στηριχθούν 12 εκατ. στρέµµατα από την αναδιανεµητική πληρωµή. Οι εκτάσεις πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από δικαιώµατα (υπάρχουν όµως «παράθυρα» στον κανονισµό να δίνεται απλά στην επιλέξιµη γη). Σηµειώνεται ότι ο «κουµπαράς» της αναδιανεµητικής έχει οριστεί στα 185 εκατ. ευρώ ετησίως (το 10% του φακέλου των άµεσων ενισχύσεων) και θα δηµιουργηθεί από την περικοπή της βασικής ενίσχυσης στις εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται πάνω από τα παραπάνω όρια στρεµµάτων. Η περικοπή θα είναι ανάλογη, µε το πόσο µεγαλύτερη είναι µία εκµετάλλευση από τα ανώτατα όρια στρεµµάτων που έχουν τεθεί (120 στρµ. βοσκότοπος, 80 στρµ. αροτραίες, 20 στρµ. δενδρώδεις). ∆ηλαδή, ένας αγρότης µε 1.000 στρέµµατα επιλέξιµα αροτραίες εκτάσεις θα υποστεί µεγαλύτερη περικοπή από έναν µε 200 κ.ο.κ.. Σηµειώνεται πως «η δικαιότερη και αποτελεσµατικότερη εφαρµογή άµεσων ενισχύσεων, µείωση των διαφορών στο επίπεδο των άµεσων ενισχύσεων (µοναδιαίες αξίες δικαιωµάτων) και εφαρµογή συµπληρωµατικής αναδιανεµητικής ενίσχυσης εισοδήµατος», ήταν η πρόταση της ευρωπαϊκής επιτροπής στις συστάσεις της προς την Ελλάδα για τον σχεδιασµό του στρατηγικού σχεδίου της νέας ΚΑΠ.

agroenws.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ