ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
VIRAL

Ιθάκη: Ζητείται ειδικός σύμβουλος για αιγοπρόβατα!

0

Προκήρυξη για «ειδικό σύμβουλο» με... «εμπειρία σε θέματα διαχείρισης κοπαδιάρικων αιγοπροβάτων» εξέδωσε ο δήμος Ιθάκης, ώστε να τιθασεύσει τα περίπου7.000 αδέσποτα αιγοπρόβατα του νησιού.

Ο μισθός είναι 1.600 ευρώ και η ανταπόκριση ενθουσιώδης.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Ιθάκης Γ. Κασσιανός - ο οποίος επέλεξε αυτόν τον αξιοκρατικό τρόπο επιλογής προσωπικού, αντί της «απευθείας ανάθεσης» - οι τσοπάνηδες του νησιού αρνούνται να μαρκάρουν και να περιορίσουν τα ζώα, με αποτέλεσμα αυτά να περιφέρονται αδέσποτα, καταστρέφοντας τους κήπους.

Ενημέρωσε δε ότι μέσα σε λίγα 24ωρα έχουν ενδιαφερθεί για τη θέση 50 άτομα σε όλη την Ελλάδα.

Η προκήρυξη σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο αναφέρει:

«Ο Δήμαρχος Ιθάκης έχοντας υπόψη

- τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07

- τον ΟΕΥ του Δήμου Ιθάκης

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β) Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.

Γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα διαχείρισης κοπαδιάρικων αιγοπροβάτων (τσοπάνης) η οποία θα αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την 15-3-2011 στα γραφεία του Δήμου Ιθάκης (τηλ. 26740 32271) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ»

Zougla.gr

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ