ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΚΡΗΤΗ

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής: Προς παραχώρηση του 20% της «Αριάδνη» - Το προφίλ του έργου

0

Διαγωνισμό προκήρυξε ο ΑΔΜΗΕ για την είσοδο επενδυτών στην εταιρεία που υλοποιεί την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής - Οι επενδυτές έχουν προθεσμία έως τις 28 Σεπτεμβρίου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον

Διαγωνισμό για την παραχώρηση του 20% της θυγατρικής του εταιρείας «Αριάδνη Interconnection», που υλοποιεί, ως γνωστόν, το εμβληματικό έργο της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης, προκήρυξε ο ΑΔΜΗΕ, με αρχική καταληκτική ημερομηνία ως προς την εκδήλωση ενδιαφέροντος την 28η Σεπτεμβρίου 2022.

Θα ακολουθήσει, κατόπιν, η β' διαγωνιστική φάση, της υποβολής δεσμευτικών προσφορών, σε μια κίνηση που κεντρίζει ήδη το ενδιαφέρον και εκτός ελληνικών συνόρων, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί και εμπράκτως στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού...

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ενδιαφέρον εταιρειών ενέργειας από Ελλάδα και εξωτερικό, για ξένα funds, ενώ δεδομένη, καθώς έχει εκφραστεί θεωρητικό σχετικό ενδιαφέρον στο παρελθόν, θα πρέπει να θεωρείται η εκδήλωση ενδιαφέροντος από την κινεζική State Grid, που είναι και μέτοχος με 24% του ΑΔΜΗΕ.

Αναλυτικότερα, ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε στη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Invitation to submit an Expression of Interest - “EoI”) για τη διάθεση μειοψηφικού ποσοστού (20%) του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής του εταιρείας «Αριάδνη Interconnection», φορέα υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής.

Με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής καλεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022. Θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτών που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους και στη συνέχεια οι επιλέξιμοι επενδυτές θα κληθούν να συμμετέχουν στη β’ φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, στο τέλος της οποίας θα καταθέσουν τις δεσμευτικές προσφορές τους. Η β’ αυτή φάση αναμένεται να διαρκέσει από 3 έως 4 μήνες.

Αυστηρά κριτήρια

Από το κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΑΔΜΗΕ δεν τίθεται περιορισμός ως προς το αντικείμενο δραστηριότητας ή τη μορφή του σχήματος των επενδυτών που θα κατέβουν στον διαγωνισμό. Δίνεται, δηλαδή, η δυνατότητα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον επενδυτές είτε μεμονωμένα είτε ως μέρη επενδυτικής κοινοπραξίας.

Υπάρχει, ωστόσο, περιορισμός σε οικονομικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, προϋπόθεση συμμετοχής των ενδιαφερόμενων επενδυτών στον διαγωνισμό, όπως επισημαίνεται στο κείμενο της Πρόσκλησης, είναι το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων τους να ανέρχεται σε τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, για μια νομική οντότητα, η μέση ετήσια (ενοποιημένη, κατά περίπτωση) θέση ιδίων κεφαλαίων, υπολογιζόμενη ως το σύνολο (ενοποιημένο, κατά περίπτωση) ενεργητικό, μείον τις συνολικές (ενοποιημένες, κατά περίπτωση) υποχρεώσεις για τα τρία πιο πρόσφατα ελεγμένα οικονομικά έτη, θα πρέπει να ισούται ή να υπερβαίνει τα 750 εκατομμύρια ευρώ. Εάν μια οικονομική οντότητα (είτε ενεργεί μεμονωμένα ως ενδιαφερόμενο μέρος είτε ως μέλος κοινοπραξίας) έχει συμπληρώσει λιγότερα από τρία οικονομικά έτη από τη σύστασή της, η μετοχική της θέση υπολογίζεται ως το μέσο μετοχικό κεφάλαιο των ετών που η εν λόγω οντότητα βρίσκεται σε λειτουργία, υπό την προϋπόθεση ότι έχει συμπληρώσει τουλάχιστον ένα πλήρες έτος λειτουργίας.

Εάν πρόκειται για εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων ή αμοιβαίο κεφάλαιο ή διαχειριστή κεφαλαίων, το άθροισμα των ενεργών και μη επενδυμένων/μη δεσμευμένων κεφαλαίων για την τελευταία χρήση ισούται ή υπερβαίνει τα 750 εκατομμύρια, σύμφωνα με τις τελευταίες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.

Η διάθεση σε ιδιώτη επενδυτή ποσοστού μειοψηφίας της «Αριάδνη Interconnection» αποτελεί στρατηγική επιλογή του ΑΔΜΗΕ, προκειμένου να είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει και με ιδιωτικούς πόρους τη μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική. Ο προϋπολογισμός του έργου, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2024, υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.

Το προφίλ του έργου

Στην ανακοίνωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρατίθεται συνοπτικά το προφίλ του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής. Όπως αναφέρεται, είναι μία διασύνδεση ρεύματος συνεχούς τάσης (DC link), η οποία αποτελείται από 1) δύο υποθαλάσσια καλώδια συνολικού μήκους 335 χλμ. και 2) υπόγεια καλώδια συνολικού μήκους 43 χλμ., καθώς και άλλα πάγια (λοιπά ηλεκτρόδια, σταθμοί μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας στην Αττική και την Κρήτη, καθώς και καλώδια οπτικών ινών με ίδιο συνολικό μήκος).

Η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2024. Στο κείμενο του διαγωνισμού γίνεται επίσης γνωστό ότι η «Αριάδνη Interconnection» έχει εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση του έργου, ύψους 1 δισ. ευρώ, παραθέτοντας τις πηγές: Τα 200 εκατ. ευρώ προέρχονται από ιδία κεφάλαια της θυγατρικής του ΑΔΜΗΕ, περίπου 400 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, άλλα 200 εκατ. ευρώ από το ομολογιακό δάνειο της Eurobank και άλλα τόσα από χρηματοδότηση της ΕΤΕπ.

neakriti.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ