ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΚΡΗΤΗ

Eπιστολή της ΠΕΔ Κρήτης για τον ΕΦΚΑ

0

Δε είναι λίγοι οι Δήμοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη διαδικασία της έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ, γεγονός που είχε καταδείξει η ΠΕΔ Κρήτης η οποία και έβαλε την αρχή για να βρεθεί λύση. Δήμος Ηρακλείου, Δήμος Αμαρίου, Αγίου Βασιλείου, Μινώα Πεδιάδας και άλλοι πολλοί Δήμοι είχαν το ίδιο πρόβλημα, που λυνόταν με παρέμβαση της ΠΕΔ προς τα κεντρικά. Ωστόσο χθες ο γενικός διευθυντής Εισφορών του ΕΦΚΑ απέστειλε έγγραφο προς την ΚΕΔΕ και πιθανότατα δίδεται λύση αλλά με χρονική προοπτική (θέλει ακόμη, δηλαδή, λίγο ακόμη για να συνεννοηθούν οι υπηρεσίες), καθώς μέχρι τώρα η διαδικασία ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα για έγκριση των όσων είχαν καταβάλει οι Δήμοι, με αποτέλεσμα να βρίσκονται μπλοκαρισμένοι και χωρίς ενημερότητα μέχρι να ολοκληρώσουν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ τον έλεγχο και την υποβολή μετά την αλλαγή του συστήματος.


Το έγγραφο που έφτασε από τον ΕΦΚΑ προς την ΚΕΔΕ αναφέρει ότι «για την ορθή λογιστική απεικόνιση των οικονομικών στοιχείων του εργοδότη, και προκειμένου να αποκατασταθεί η δυσλειτουργία απόδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω συστήματος στους Δήμους, οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ έχουν ήδη προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την επίλυση του θέματος και έχει δρομολογηθεί διαδικασία με συνεννόηση και συνεργασία των συναρμόδιων Διευθύνσεων για την άμεση μεταφορά-μετάπτωση των εισφορών αυτών στον ορθό κωδικό ΕΑΠ (4065200) που αφορά ΑΠΔ Δημοσίου. Στην παρούσα κατάσταση, και μέχρι να ολοκληρωθεί η ανωτέρω αναφερόμενη διαδικασία, αντιμετωπίζεται το θέμα μεμονωμένα, με έλεγχο παραστατικών των Δήμων και με διασταύρωση των στοιχείων που προσκομίζονται από την ΕΑΠ, με αυτά που τηρούνται στις Οικονομικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να χορηγηθεί η σχετική ασφαλιστική ενημερότητα.


Εν κατακλείδι, ευελπιστούμε ότι το θέμα θα διευθετηθεί πολύ σύντομα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χορήγηση, μέσω συστήματος, ασφαλιστικής ενημερότητας στους Δήμους που αιτούνται. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση».

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ