ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΚΡΗΤΗ

Το Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας

0

Στην προέγκριση του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας στο Ηράκλειο, αλλά και της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και τον ΧΥΤΥ στον Δήμο Αμαρίου, προχώρησε το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

Με τη δημιουργία του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας θα επιτευχθεί ενίσχυση και προώθηση της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης, της διαλογής στην πηγή, της ανακύκλωσης και της ορθής επεξεργασίας των αποβλήτων, με την  αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών στον μέγιστο βαθμό και τη συμπλήρωση με τα απαιτούμενα έργα που θα ολοκληρώσουν τις υποδομές ασφαλούς διαχείρισης και διάθεσης των αποβλήτων στην περιφέρεια. Στην περιοχή υπάρχει ήδη και λειτουργεί μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων (ΚΔΑΥ, ΣΜΑ).

Ακόμα αποφασίστηκε η έγκριση παρέκκλισης από τους όρους δόμησης του άρθρου 1, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8Α του ΠΔ 24.5.1985 (ΦΕΚ 270 Δ/1985) ως προς τις αποστάσεις κτηρίων από τα όρια του γηπέδου, το ύψος κτηρίων και την ανέγερση περισσότερων του ενός κτηρίου στο γήπεδο, για κτηριακές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη για το έργο «Εγκατάσταση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στο Δήμο Αμαρίου», σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «ΚΟΥΛΕ ΜΑΣΧΑΛΙΑ» ΠΚ Καλογέρου ΔΕ Συβρίτου δήμου Αμαρίου ΠΕ Ρεθύμνου, σε έκταση εμβαδού 122.243,91 τμ, ιδιοκτησίας δήμου Αμαρίου.

patris.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ