ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπές στην παιδαγωγική επάρκεια

0

Αλλάζει άρδην το καθεστώς απόκτησης παιδαγωγικής επάρκειας από τα ελληνικά πανεπιστήμια για όσους επιθυμούν να διδάξουν στη δευτεροβάθμια, τη μεταδευτεροβάθμια και την επαγγελματική εκπαίδευση. Το σχετικό πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας θα χορηγείται πλέον έπειτα από παρακολούθηση ειδικού προγράμματος σπουδών στα ΑΕΙ για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ή αποφοίτους, ενώ τώρα τα μαθήματα παιδαγωγικής επάρκειας είναι ενσωματωμένα στο πρόγραμμα των λεγόμενων καθηγητικών τμημάτων (π.χ. Φυσικής, Μαθηματικών κ.λπ.). Η αλλαγή θα φέρει σημαντικές ανακατατάξεις, καθώς π.χ. θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των συγγραμμάτων.

Ειδικότερα, η σχετική ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας, την οποία παρουσιάζει η «Κ», προβλέπει τα εξής:

• Σε κάθε ΑΕΙ, με απόφαση Συγκλήτου, μπορεί να λειτουργήσει ειδικό πρόγραμμα σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση αντίστοιχου πιστοποιητικού. Το πρόγραμμα θα έχει ελάχιστη διάρκεια δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και θα αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε 60 πιστωτικές μονάδες.

• Το ειδικό πρόγραμμα θα παρέχεται με την επιμέλεια της Σχολής ή τμήματος Επιστημών Αγωγής, που υπάρχει στο πανεπιστήμιο. Ωστόσο, εάν δεν υπάρχει σχετικό τμήμα σε κάποιο ΑΕΙ, τότε μπορεί να ιδρυθεί διιδρυματικό πρόγραμμα σπουδών. Σε κάθε ΑΕΙ μπορεί να λειτουργεί αποκλειστικά ένα ειδικό πρόγραμμα σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

    Στο πλαίσιο των αλλαγών που σχεδιάζονται θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των συγγραμμάτων.

• Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί: α) ήδη φοιτητές σε διάφορα τμήματα (π.χ. Φυσικής, Μαθηματικών, Βιολογίας κ.λπ.), το πτυχίο των οποίων δίνει το δικαίωμα άσκησης επαγγελματικών δικαιωμάτων εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης. Προϋπόθεση να έχουν «περάσει» τα μαθήματα των τριών ετών και να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 180 πιστωτικές μονάδες (από τις 240 συνολικά για όλο το πρόγραμμα), και β) πτυχιούχοι καθηγητικών τμημάτων (δηλαδή, των τμημάτων της περίπτωσης «α»).

• Τα προγράμματα θα πιστοποιούνται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με τη σύμφωνη γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Στο πλαίσιο της πιστοποίησης θα αξιολογούνται τα επιστημονικά προσόντα των διδασκόντων και εάν είναι συναφή με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, καθώς και η καταλληλότητα των συγγραμμάτων.

• Το κόστος οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος μπορεί να χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του ΕΣΠΑ ή του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Η διαχείριση της χρηματοδότησης πραγματοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας του ΑΕΙ.

Η ρύθμιση έχει δοθεί στα πανεπιστήμια για να καταθέσουν τα σχόλιά τους. Πανεπιστημιακοί ανέφεραν στην «Κ» ότι με τη ρύθμιση δίνεται βάρος στις σπουδές για την απόκτηση παιδαγωγικής επάρκειας. Και αυτό διότι τώρα παρατηρείται φοιτητές καθηγητικών σχολών να μην εστιάζουν στα παιδαγωγικά μαθήματα. Παράλληλα, τώρα δεν λειτουργεί ουσιαστικά η πρακτική άσκηση των φοιτητών στη διδακτική του αντικειμένου τους (π.χ. να παρακολουθήσουν πρακτικά μαθήματα σε κάποιο γυμνάσιο ή λύκειο).

Από την άλλη, το προτεινόμενο καθεστώς απαιτεί αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των καθηγητικών σχολών (αφού θα αφαιρεθούν τα μαθήματα παιδαγωγικής επάρκειας), ενώ όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό θα πρέπει να κάνουν ένα επιπλέον έτος σπουδών.

kathimerini.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ